Udmeld dit barn fra dagtilbud, SFO og SFO II

Når dit barn ikke længere har behov for pasning i en kommunal institution, SFO og SFO II, skal barnet meldes ud med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Når dit barn ikke længere har behov for pasning i en kommunal institution, SFO og SFO II, skal udmeldelse ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Det betyder, at hvis du senest udmelder dit barn 31.3, så kan dit barn bruge pladsen frem til 30.4. Du vil ligeledes blive opkrævet for pladsen frem til 30.4. 

Hvis dit barn skal overflyttes fra en kommunal institution til en anden, f.eks. fra dagpleje til børnehave i Sorø kommune, skal du ikke melde dit barn ud.

Når du siger ja tak til en plads i en ny institution i kommunen, sker udmeldelsen af den gamle institution automatisk.

Hvis du får tilbudt plads i en anden kommune, skal du selv udmelde dit barn af pasning i Sorø Kommune i Digital Pladsanvisning. Det er ikke nok, at du fortæller i dagtilbuddet, at dit barn flytter.

Det samme gælder, hvis dit barn skifter skole til en anden kommune. Benytter dit barn SFO eller SFO II i Sorø kommune, skal du selv udmelde i Digital Pladsanvisning, Det er ikke nok at oplyse på skolen, at barnet skifter skole. 

Du skal være opmærksom på de udmeldelsesregler, der er besluttet i Sorø Kommune.

Hvis I fraflytter Sorø Kommune, herunder flytning til udlandet, skal I stadig selv aktivt udmelde barnet af dagtilbud, SFO eller SFO II. Det er ikke nok at oplyse i dagtilbuddet eller på skolen, at I flytter. 

I vil blive opkrævet forældrebetaling frem til I har udmeldt jeres barn af pasning.

Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13

Kontaktinfo

Pladsanvisningen