Tjek og ret BBR-oplysninger

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Kommunerne har ansvaret for at føre registeret og for finansiere vedligeholdelse og drift.
Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Du er som ejer ansvarlig for, at for at alle bygninger med tag er registreret i BBR. Det gælder også overdækninger, legehuse, drivhuse, brændehække, trailerskure, containere, telte opstillet mere end 6 uger.
 
Du kan indberette mindre fejl og mangler med selvbetjeningsløsningen på BBR-registrets hjemmeside.  
 
Du kan også ændre din varmekilde i selvbetjeningsløsningen. Husk at kontakte skorstensfejeren, hvis du planlægger at lave nyt ildsted, opsætte brændeovn, pillefyr, osv. 
 
Inden du logger på selvbetjeningsløsningen, skal du have opmålt de arealer, som du ønsker at ændre i BBR. Du skal også huske at notere materialer på tag og facader.
 
Du kan i selvbetjeningsløsningen øverst finde "Hjælp til BBR-oplysninger" herunder hvordan, at du indberetter ændringerne. 
 
Er byggeriet lovligt?

Lovliggør byggeri

Hvis der er større fejl omkring boligareal, erhvervsareal eller manglende bygninger, skal du kontakte Byggesag i Sorø Kommune, der skal vurdere om ændringen kræver en lovliggørende tilladelse. 
 
 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13