Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis dit barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og bliver optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan I få halveret forældrebetalingen.

For at få bevilget fripladstilskuddet, skal du henvende dig til Børn og Familier.  

Hvis dit barn er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, vil du modtage en bevilling fra Børn og Familier, og så bliver tilskuddet fratrukket forældrebetalingen.

Hvis I flytter fra kommunen
Flytter I fra kommunen, stopper fripladstilskuddet i forbindelse med fraflytningen, selv om du har valgt, at dit barn skal beholde pladsen i Sorø Kommune. Du kan henvende dig til din nye bopælskommune og søge om fripladstilskud til pladsen.

Hvis dit barn er i privat pasningsordning
Hvis dit barn er optaget i en privat pasningsordning, kan der ikke bevilges et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kontaktinfo

Børn og familier
Ring til 5787 6000 og spørg efter Familierådgivningen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13