Varmeplan på vej

Sorø Kommune har en målsætning om at udfase gas og olie som opvarmningskilde, inden 2032.

Varmeplanen, som er færdig i løbet af 2023, vil fortælle mere om, hvad der skal ske i de områder, der nu er gasforsynede. Bysamfund, som, kommunen vurderer, har potentiale for yderligere udrulning af fjernvarme, vil fremgå af planen. I de områder, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme, kræver det andre løsninger, når gas og olie skal udfases. Andre løsninger kan være:

  • private individuelle løsninger som varmepumper eller jordvarmesystemer eller
  • mindre kollektive varmesystemer, såsom Termonet eller lignende løsninger i en form for varme-andelsforening (A.M.B.A.). Termonet er et fælles jordvarmeanlæg