Frivilligpriser

Social- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune uddeler to priser årligt for at anerkende det frivillige sociale arbejde.

Årets Frivilligpriser består af en individuel pris og en kollektiv pris på 2000 kr. Den individuelle pris gives til en frivillig aktiv borger, mens kollektivprisen tildeles en forening eller en gruppe af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som en person, en forening eller en organisation, har gjort. Priserne kan også medvirke til at støtte op om og øge opmærksomheden om frivilligområdet.

Sådan indstiller du kandidater til prisen

Alle kan indstille en værdig kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige sociale indsats, samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. 

Kriterier kan være:

  • kandidaten har vist stort engagement til gavn for andre mennesker
  • kandidaten har skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
  • kandidaten har fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden
  • kandidaten har ydet en usædvanlig indsats igennem en årrække og bidraget til at Sorø Kommune er et godt sted at bo

Social- og sundhedsudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser. Formanden for udvalget uddeler priserne hvert år i forbindelse med den årlige fejring af frivilligheden sidst i september måned.

Send din indstilling til frivilligkonsulent Susanne Lysholm Jensen på mailen: frivilligpriser@soroe.dk

 

For yderligere oplysninger

Susanne Lysholm Jensen
Frivilligkonsulent