Byggetilladelse

Prøv guiden

Har jeg brug for en byggetilladelse?

Bliv klogere på, om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse

De fleste byggerier kræver byggetilladelse. Det kan være nyt hus, sommerhus, carport, garage, udhus, en tilbygning eller erhvervsbyggeri.

Du ansøger gennem den landsdækkende portal 'Byg og Miljø'. Ansøgningen havner derefter hos os. Reglerne for at bygge kan være svære at finde rundt i, så kontakt os gerne, så vi kan hjælpe dig i gang.

Søg byggetilladelse

Du får brug for

  • Adressen, hvor du vil bygge
  • Tegninger, herunder en situationsplan, der er grundridset af hele grunden, hvor du vil bygge

Sådan gør du

  • Tryk på 'Søg byggetilladelse'
  • Tryk 'Start nyt projekt' i boksen "Start din ansøgning"
  • Log ind med MitID
  • Følg herefter anvisningerne

Søg byggetilladelse i Byg og Miljø

Læs mere

På Byg og Miljø kan du finde en lang række vejledninger til din ansøgning. Du kan også læse mere om, hvordan du bruger Byg og Miljø, krav til ansøgningsmateriale, brandklasser, konstruktionsklasser, lovliggørelse mm.

 

Vigtig info til din ansøgning

 Situationsplan 

Eksempel på situationsplan

 

 

Facadetegning

Eksempel på facadetegning

Tværsnit

 

Eksempel på tværsnit

 

Plantegning

 

Eksempel på plantegning

I Sorø Kommunes takstblad fremgår gebyrerne for behandling af en ansøgning om byggetilladelse for byggeri:

  • boliger, herunder enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse samt til- og ombygninger heraf.
  • småbygninger, herunder udhus, carport, garage, drivhus, hønsehus, overdækket terrasse eller lignende samt til- og ombygninger heraf.
  • byggeri ansøgt at en godkendt folkeoplysende forening.

Øvrigt byggeri beregnes ud fra timetaksten i Sorø Kommunes takstblad.

Lovliggørelsessager

I lovliggørelsessager skal du altid uanset sagstypen betale gebyr ud fra tidsforbruget, hvor timeprisen fremgår af Sorø Kommunes takstblad.

Opkrævning af gebyret

Gebyret bliver opkrævet med et girokort, som vi sender samtidig med tilladelsen. Vi sender girokortet til ejer af ejendommen - ikke til ansøger af tilladelsen.

Kvittering for din ansøgning 10 dage

Byggetilladelser 

 

6-8 uger

plus behandlingstid på andre tilladelser

Lovliggørende byggetilladelser  20-21 uger

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00

Senest opdateret 05-02-2024