Anmeld eller afmeld olietank

Du skal anmelde, at du opstiller en olietank mindst 14 dage før, du vil opstille den.

Hvis tanken ikke skal bruges til et oliefyr i en almindelig bolig, skal du dog anmelde olietanken en måned før.

Anmeld olietank i Byg og Miljø

Du skal bruge MitID

Du skal samtidig søge om byggetilladelse i Byg og Miljø, hvis du vil grave tanken ned.

Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af drikkevandet.

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen, så snart tanken er etableret.

Kun sagkyndige personer kan installere din olietank.

En sagkyndigperson er en person, som er tilknyttet en virksomhed, der udfører det aktuelle arbejde, og som er kvalificeret til det.

Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker det pågældende type arbejde.

Når olietanken er for gammel eller ude af drift

Afmeld olietank

Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift.

Afmeld olietank i Byg og Miljø

Du skal bruge MitID.

Du skal afmelde olietanken senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. 

Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsår er angivet.

Mange overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det ikke var et krav på etableringstidspunktet.

Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt

Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. 

Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie.

Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken.

Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen.

Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så sammenstyrtning undgås.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13