Annoncering af landzonetilladelser

Se oversigt over de landzonetilladelser, vi har givet

Klagevejledning

Du kan klage over landzonetilladelsen til Planklagenævnet senest fire uger efter offentliggørelsen.

Klagevejledningen kan findes i sidste afsnit af alle landzonetilladelserne.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landzoneafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13