Kroniske sygdomme

Hvis du lider af en alvorlig eller kronisk sygdom, tilbyder Sorø Sundhedscenter forskellige kurser og andre tilbud, hvor du kan få viden om din sygdom og hjælp til at få en nemmere hverdag.

Tilbuddene tager udgangspunkt i dig, dine vaner og muligheder og kan hjælpe dig med at finde inspiration og motivation - på trods af din sygdom.

Har du brug for mere viden om, hvordan du lever med KOL, og hvad du selv kan gøre for at øge din livskvalitet, er dette forløb det rette for dig.

Forløbet indeholder temaoplæg og træning både inde og ude samt besøg i lokale foreningstilbud.

Du kan forvente at få viden om og inspiration til:

 • Mere fysisk aktivitet i din hverdag
 • Hvilken kost der er bedst at spise
 • Vejtrækningsøvelser
 • Mere energi og overskud
 • Fællesskab og netværksdannelse

Teamet, du vil møde på dit forløb, består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedskonsulenter.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du:

 • Har fået diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
 • Er over 18 år og er bosiddende i Sorø Kommune

Hvordan kommer du med?

Det er din praktiserende læge, som sammen med dig vurderer, om du kan forventes at få et udbytte af tilbuddet, og henviser dig.

Tilbuddet er gratis.

Rehabilitering er en fællesbetegnelse for efterbehandling af din hjertesygdom. Formålet med hjerterehabilitering er, at du får mulighed for at (gen)starte din træning i trygge rammer, genvinde din psykiske og sociale trivsel samt får viden om din hjertesygdom og redskaber til at tilegne dig en hjertesund livsstil.

Forløbets indhold:

 • Afklarende samtale ved sundhedskonsulent og fysioterapeut
 • Fysisk træning, som vurderes og aftales individuelt
 • Ernæringsvejledning
 • Dialogbaserede temaoplæg i sygdomsforståelse og behandling, medicin, livsstilsændringer, hjertevenlig kost, psykiske reaktioner, søvn, samliv, seksualitet og arbejdsliv
 • Erfaringsudveksling med andre hjerteborgere
 • Rygestopvejledning
 • Individuel/hold-opfølgning efter 3 måneder

Pårørende er velkomne til at deltage - dog ikke i træningen.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du:

 • Har haft en blodprop i hjertet, fået lavet ballonudvidelse, operation i hjertet eller har hjertesvigt (nedsat pumpefunktion) eller kroniske rytmiske forstyrrelser
 • Er over 18 år og er bosiddende i Sorø Kommune

Hvordan kommer du med?

Hvis du netop har været indlagt, sender hospitalet en henvisning til kommunen, og du vil blive indkaldt til afklarende samtale inden for en uge. Hvis det er længere tid siden, du har fået en hjertesygdom, skal din egen læge sende en henvisning til kommunen.

Tilbuddet er gratis.

Har du brug for mere viden om, hvordan du lever med diabetes, og hvad du selv kan gøre for at øge din livskvalitet, er dette forløb det rette for dig.

Forløbet indeholder temaoplæg og træning både inde og ude samt besøg i lokale foreningstilbud.

Du kan forvente at få viden om og inspiration til:

 • Mad, når du har type 2-diabetes
 • Regulering af blodsukker
 • Medicin og senkomplikationer
 • Søvn og seksualitet
 • Forandring og fastholdelse af vaner
 • Fællesskab og netværksdannelse

Teamet, du vil møde på dit forløb, består af en diabetessygeplejerske, sundhedskonsulenter og fysioterapeuter.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du:

 • Er nydiagnosticeret eller har haft diabetes længe
 • Er over 18 år og er bosiddende i Sorø Kommune

Hvordan kommer du med?

Det er din praktiserende læge, som sammen med dig vurderer, om du kan forventes at få et udbytte af tilbuddet, og henviser dig.

Tilbuddet er gratis.

Lev bedre med din ryg er et forløb, der henvender sig til dig, der har langvarige rygsmerter, og som er færdigbehandlet hos fysioterapeut, kiropraktor og/eller sygehus, men fortsat har svært ved at klare hverdagen.

Forløbet indeholder temaoplæg og tilbyder træning både inde og ude. Der vil være mulighed for at besøge lokale foreningstilbud.

Du kan forvente:

 • Mere fysisk aktivitet i din hverdag
 • Indsigt i din egen mentale energiforvaltning
 • Mere energi og overskud
 • Fællesskab og netværksdannelse

Teamet, du vil møde på dit forløb, består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedskonsulenter.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage på dette forløb, hvis du:

 • Har længerevarende rygsmerter (mere end 3 mdr.)
 • Er over 18 år og bosiddende i Sorø Kommune

Hvordan kommer du med?

Det er din praktiserende læge, som sammen med dig vurderer, om du kan forventes at få et udbytte af tilbuddet, og henviser dig. Du kan også selv kontakte Sorø Sundhedscenter.

Tilbuddet er gratis.

Rehabilitering er en fællesbetegnelse for efterbehandling af din sygdom. Du kan få hjælp og støtte, uanset om du lige har fået en diagnose, er midt i et behandlingsforløb eller er færdigbehandlet.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og livskvalitet for dig.

Du vil blive tilbudt en afklarende samtale ved sundhedskonsulent og fysioterapeut. Her gennemgår vi sammen din situation, dine ønsker og behov og aftaler med dig, hvordan vi bedst hjælper dig.

Muligheder i forløbet:

 • Genoptræning på et hold med andre, som har eller har haft kræft
 • Indendørs træning eller træning i naturen
 • Mulighed for temaoplæg med emner som bl.a. psykiske reaktioner, søvn, kost, samliv/seksualitet, senfølger
 • Ernæringsvejledning
 • Rygestopvejledning
 • Erfaringsudveksling med andre

Dine pårørende er velkommen til at deltage i alle elementer af forløbet undtagen i træningen.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage på kræftrehabilitering, hvis du:

 • Har fået en kræftdiagnose, er midt i et behandlingsforløb eller er færdigbehandlet
 • Er over 18 år og er bosiddende i Sorø Kommune

Hvordan kommer du med?

Sygehus eller læge vil ofte henvise dig. Du kan også henvende dig til Sorø Sundhedscenter uden en henvisning.

Tilbuddet er gratis.

Kontaktinfo

Sorø Sundhedscenter

Adresse
Dr. Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø

Åbningstider
Telefontid man-fre 8-10

Senest opdateret 16-11-2023