SFO II

SFO II er et tilbud til elever fra 4. - 6. klasse efter skoledagen er afsluttet

Når dit barn skal starte i 4. klasse kan du fra 1. april booke en SFO II plads. Det er derfor ikke længere nødvendigt at skrive sig på venteliste. 

SFO II er lukket alle skolefridage, herunder sommerferien. Åbningsdag er 1. skoledag i nyt skoleår.

Ved ind- og udmeldelse i SFO ll forudsætter vi, at forældre med fælles forældremyndighed er enige

Nyttig viden om SFO II

SFO II åbner når den normale skoledag slutter. Hvis skoledagen stopper ekstraordinært tidligt, skal I kontakte skolen for at høre om mulighed for pasning. 
Det er ikke muligt at benytte SFO II før skoledagen starter. 

SFO II er lukket alle skolefridage og ferier, herunder sommerferien

SFO II holder lukket i alle skoleferier og skolefridage.

SFO II starter op efter sommerferien samtidig med skolerne.

Du kan få dit barn passet i SFO II i en anden kommune, selv om du bor i Sorø Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

Du skal  betale den dyreste takst i forhold til Sorø Kommune og den kommune, du har valgt SFO II i. 

Det er Sorø Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Sorø Kommune.

Du kan få dit barn passet i SFO II  i Sorø Kommune, selv om du bor i en anden kommune. 

Du skal du altid betale den dyreste takst på en SFO II  i forhold til Sorø Kommune, og den kommune, du bor i.  Det er din bopælskommune der opkræver forældrebetalingen.

Dit barn udmeldes automatisk af SFO II den 31/7 det år, barnet skal starter i 7. klasse. 

Hvis dit barn ikke længere skal bruge pladsen, skal du selv udmelde via Digital Pladsanvisning. Det er ikke nok, at du giver skolen eller SFO besked, at barnet ikke kommer mere. Heller ikke, hvis du flytter til en anden kommune. 

Udmeldelsen kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at en udmeldelse, der modtages d. 19. februar, træder i kraft d. 1. april.

Hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder, og der er fælles forældremyndighed, vil vi som udgangspunkt høre, om den anden forælder er enig inden udmeldelsen.

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13

Hvis du vil vide mere