Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning er for børn af udlændinge, som tilbydes undervisning i forældrenes hjemlands sprog.

Modersmålsundervisningen tilbydes børn, vis far eller mor har statsborgerskab i et af følgende lande:

  • En medlemsstat i EU
  • Et land, som er omfattet af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  • Færøerne og Grønland

Formålet med undervisningen er at bidrage til barnets læring og alsidige udvikling, herunder udbygge barnets sproglige og kulturelle kompetencer.

Du kan søge om modersmålsundervisning til dit barn, hvis barnet går i 0. – 9. klasse, og det taler et eller flere andre sprog end dansk i hjemmet.

Man kan anmode om modersmålsundervisning til børn, der forsørges af en person, der er statsborger i et EU- eller EØS- land, eller hvis færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog i hjemmet.

Belgien

Bulgarien

Cypern (den græske del)

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Nederlandene

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Undervisningen gives udenfor den almindelige undervisningstid i folkeskolen og så vidt muligt lige efter skoletid.

Undervisningen omfatter mellem 60-150 klokketimer på et skoleår.

I skoleåret 2023/2024 tilbydes der modersmålsundervisning i tysk på Frederiksberg skole i Sorø og i polsk på Dagmarskolen i Ringsted.

Når du skal søge om modersmålsundervisning, skal du sende os nogle oplysninger.

Vi skal have:

  • Oplysninger om forældremyndighedsindehavere, herunder fulde navne og cpr. numre.
  • Oplysninger om barnet, herunder fulde navn og cpr. nummer.
  • Samtykke til at der må indhentes og videregives relevante informationer om barnets faglige kompetencer ved elevens klasselærer.

Du modtager en kvittering på din anmodning og vil efterfølgende modtage svar i Digital Post

Du skal sende en ansøgning til Fagcenter Børn og Familier. Du skal bruge MitId til at logge på den digitale løsning. 

 

Søg om modersmålundervisning

 

 

Når Fagcenter Børn og Familier har modtaget din ansøgning, vurderer en konsulent om det er muligt at tilbyde modersmålsundervisning til dit barn.

Du vil herefter modtage et svar i Digital Post.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning, hvis der er minimum 12 børn i Sorø kommune, som ønsker modersmålsundervisning i det pågældende sprog, og det er muligt at finde en kvalificeret underviser.

Oprettes der ikke modersmålsundervisning i et sprog, henvises eleven til modersmålsundervisning i en nabokommune, hvis der her er oprettet undervisning i sproget.

Undervisningen gives udenfor den almindelige undervisningstid i folkeskolen og så vidt muligt lige efter skoletid.

Undervisningen omfatter mellem 60-150 klokketimer på et skoleår.

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13