SFO

SFO er et tilbud for elever fra 0. klasse til og med 3. klasse på alle folkeskoler i Sorø Kommune

Der er plads til alle børn i SFO, som går på skolen, så du booker en plads direkte i SFOén.

Børn, der starter i 0. klasse, starter i Tidlig SFO i april måned. Pladsanvisningen indmelder automatisk i tidlig SFO, så du skal ikke selv booke en plads eller skrive på venteliste. 

Ved ind- og udmeldelse i SFO forudsætter vi, at forældre med fælles forældremyndighed er enige.

Nyttig info om SFO

Du kan vælge mellem fire forskellige SFO-moduler:


Morgen
Om morgenen fra SFO'en åbner og indtil skolen begynder, og på alle ferie og feriefridage i samme tidsrum.
 
Eftermiddag
Fra skoledagen slutter, indtil SFO'en lukker, og på alle ferie og feriefridage fra klokken 8.00 til lukketid..
 
Fuldtid
Både morgen og eftermiddag samt i alle ferier og på alle feriefridage i hele SFO'ens åbningstid.
 
Skolefridag
For børn, som ikke går i SFO til hverdag. Det giver pasning i ferie og på feriefridage i hele SFO'ens åbningstid.

Der betales for et skole år ad gangen. Et skoleår løbet fra 1/8 - 31/7.

Hvis du melder dit barn ud af skolen i løbet af det år, f.eks pga flytning eller overgang til privatskole, så vil der ikke blive refunderet betaling for den restende periode.

Indmelder du dit barn i løbet af skoleåret, skal der betales for et fuldt skolefridagsmodul.

Dag: Mulighed for fælles pasning:
3 dage før påske Lukkedag med tilbud om fælles pasning
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag Lukkedag med tilbud om fælles pasning.
Grundlovsdag Lukkedag uden tilbud om fælles pasning.
24. december Lukkedag uden tilbud om fælles pasning.
27. - 30. december Lukkedag med tilbud om fælles pasning, hvis datoerne falder på en mandag - fredag.
31. december Lukkedag med tilbud om fælles pasning til kl. 12, hvis datoen falder på en mandag - fredag.
2. januar Almindelig åbningsdag, hvis datoen falder på en mandag til torsdag.
Lukkedag med fælles pasning, hvis den falder på en fredag.

Hvis dit barn går i SFO, og har brug for fælles pasning på lukkedage, tilbydes barnet pasning i pasningsinstitution.
Dit barns SFO kan oplyse, hvor der fællespasses henne. 

 

Der er ikke lukkedage i sommerferien. 

Du kan få dit barn passet i SFO i en anden kommune, selv om du bor i Sorø Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

Du skal  betale den dyreste takst i forhold til Sorø Kommune og den kommune, du har valgt SFO i. 

Det er Sorø Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Sorø Kommune.

Du kan få dit barn passet i SFO i Sorø Kommune, selv om du bor i en anden kommune. 

Du skal du altid betale den dyreste takst på en SFO i forhold til Sorø Kommune, og den kommune, du bor i.  Det er din bopælskommune der opkræver forældrebetalingen.

Dit barn udmeldes automatisk af SFO den 31/7 det år, barnet skal starter i 4. klasse. 

Hvis dit barn ikke længere skal bruge pladsen, skal du selv udmelde via Digital Pladsanvisning. Det er ikke nok, at du giver skolen eller SFO besked, at barnet ikke kommer mere

Udmeldelsen kan ske med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at en udmeldelse, der modtages d. 19. februar, træder i kraft d. 1. april.

Hvis du ikke bor sammen med barnets anden forælder, og der er fælles forældremyndighed, vil vi som udgangspunkt høre, om den anden forælder er enig inden udmeldelsen.

 

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13

Hvis du vil vide mere