Skift skole

Der er frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, som du ønsker til dit barn.

Når du flytter til Sorø, hører dit barn automatisk til en bestemt skole. Det er barnets folkeregister adresse, der bestemmer, hvilken skole der er dit barns distriktsskole.

Når du skal indskrive dit barn, skal du kontakte distriktsskolen.

Der er principielt frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker. Du skal kontakte den skole, som du ønsker, at dit barn skal skifte til. Skolen vil herefter tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Hvis du flytter til en ny adresse i eller uden for Sorø Kommune, kan dit barn vælge at blive på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i. Vi yder dog ikke tilskud til transport til og fra skole.

Hvis du ønsker at flytte skole til den nye distriktsskole, skal I kontakte distriktsskolen.

Hvis du flytter til en anden kommune, kan dit barn fortsætte skolegangen i Sorø Kommune på den nuværende skole. Du skal dog selv sørge for eventuel kørsel af dit barn til skole og skolefritidsordning.

Selvom du bor i Sorø Kommune, kan dit barn gå på en skole i en anden kommune. Hvis du ønsker det, skal du kontakte den kommune, som skolen hører til.

Kommunerne tager stilling til, hvor mange elever de vil optage fra andre kommuner.

Alle børn er, i kraft af deres bopæl eller opholdssted, tilknyttet en bestemt distriktsskole. Som udgangspunkt har de ubetinget ret til optagelse på den pågældende skole.

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå på distriktsskolen, kan de søge om plads på en anden skole efter eget valg.

Det kan enten være i forældrenes egen kommune eller i en anden kommune. Barnet kan kun optages på den valgte skole, hvis der er plads, og hvis skolen har et relevant undervisningstilbud til eleven. Hvis barnet får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er etableret en sådan, og hvis den har plads til barnet.