Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Om indstillingsprocessen

STU er for alle unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der tilbydes specialpædagogisk støtte. 

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, om unge kan deltage i en STU. Det kan fx være udviklingshæmning, multihandicap eller svært bevægelseshandicap, erhvervet hjerneskade, autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser. 

 

Indstillingen til STU udarbejdes i et samarbejde mellem den unge, eventuelt én fra den unges netværk og UU-vejlederen. Heri indgår den unges forventninger til uddannelsen, de faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik med videre.

Indstillingen udfyldes af STU-vejlederen, som sender den STU-visitationen i Sorø Kommune.

Den unge har altid mulighed for at tale med en UU-vejleder om muligheden for STU eller andre typer tilbud.

Medarbejdere fra Jobcenteret, Fagcenter Børn og Familier og Social Service indgår i et visitationsudvalg, som er nedsat af Kommunalbestyrelsen. Udvalget mødes 4 gange om året og vurderer ansøgninger til STU og andre konkrete uddannelsestilbud. Efter bevilling af uddannelse, kan den unge starte uddannelsen i august eller januar. 

Sorø Kommunes ungeindsats (KUI) udarbejder en kvalitetsaftale med det enkelte STU-sted, og er også forpligtet til at følge op på uddannelsesforløbet for den enkelte elev.

KUI afholder 5 STU-statusmøder i løbet af uddannelsen. 

 

 

KONTAKTINFO

UU-vejledere