Priser og tilskud til børnepasning

Se, hvad det koster at have dit barn i dagtilbud, SFO og SFO II og hvilke tilskud du kan få. 
Takster og tilskud er opdateret for 2024

 Vi opkræver forældrebetalingen forud. Juli måned er opkrævningsfri måned. 

 

  Fra 1.1 2023

Fra 1.5 2023

Fra 1.1.2024

Dagtilbud 0-6 år  Pris pr. måned 11 måneder  Pris pr. måned 11 måneder Pris pr. måned 11 måneder 
Dagpleje 3.256 kr.  3.232 kr. 3.317 kr.
Vuggestue 3.512 kr.  3.397 kr. 3.859 kr.
Børnehave 1.989 kr.  1.925 kr. 2.022 kr.
Deltidspladser til forældre på barselsorlov
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge  2.230 kr.  2.207 kr. 2.275 kr.
Vuggestue indtil 30 timer pr. uge  2.489 kr.  2.418 kr. 2.731 kr.
Børnehave indtil 30 timer pr. uge 1.441 kr.  1.402 kr. 1.457 kr.
Tidlig SFO, SFO og SFO II
Tidlig SFO 1.626 kr.  1.626 kr. 1.712 kr.
SFO Morgenmodul 325 kr.  325 kr. 342 kr.
SFO Eftermiddagsmodul 1.301 kr.  1.301 kr. 1.370 kr.
SFO Fuldtidsmodul 1.626 kr.  1.626 kr. 1.712 kr.
SFO feriefridagsmodul 3.096 kr.  3.096 kr. 3.260 kr.
SFO II 964 kr.  964 kr 1.009 kr.

 

Opkrævning

Vi opkræver forældrebetaling forud i 11 måneder om året. Juli måned er opkrævningsfri.

Feriefridagsmodul
Der betales for et skole år ad gangen. Et skoleår løbet fra 1/8 - 31/7.

Hvis du melder dit barn ud af skolen i løbet af det år, f.eks pga flytning eller overgang til privatskole, så vil der ikke blive refunderet betaling for den restende periode.

Indmelder du dit barn i løbet af skoleåret, skal der betales for et fuldt skolefridagsmodul.

  Fra 1.1 2023  Fra 1.8 2023 Fra 1.1. 2024 Fra 1.7 2024
Type          Tilskud pr. måned i 12 måneder   Tilskud pr. måned i 12 måneder Tilskud pr. måned i 12 måneder  Tilskud pr. måned i 12 måneder
Privat børnepasser i eget hjem  6.559,50 kr. 6.422,00 kr. 6.802,00 kr. 6.606,00 kr.
Privat børnepasser uden for hjemmet 6.559,50 kr. 6.422,00 kr. 6.802,00 kr. 6.606,00 kr.
Hjemmepasning 0 - 3,0 årige 7.424,00 kr. 7.279,00 kr. 7.709,00 kr.  7.487,00 kr.
Hjemmepasning 3,1 - 5 årige 4.306,00 kr. 4.167,00 kr. 4.489,00 kr.  4.407,00 kr.

Tilskuddet til Hjemmepasning beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

Tilskuddet beregnes ud fra din dokumenterede udgift hver måned og nedsættes efter det antal timer du har ansat din private passer i. 

Tilskud til at ansætte en privat passer udgør maks. 75% af den udgift, du betaler til passeren.

    Fra 1.1 2023 Fra 1.8 2023 Fra 1.1 2024 Fra 1.7 2024
Barnet alder Timer pr. uge  Beløb pr. måned  Beløb pr. måned  Beløb pr. måned  Beløb pr. måned 
26 uger - 3,0 år  1 - 11 timer pr. uge  1.639,00 kr. 1.605,50 kr. 1.700,50 kr 1.651,50 kr.
26 uger - 3,0  år  12 - 23 timer pr. uge  3.279,00 kr.  3.211,00 kr. 3.401,00 kr. 3.303,00 kr.
26 uger - 3,0 år  24 - 35 timer pr. uge  4.919,00 kr.  4.816,50 kr. 5.101,50 kr 4.954,50 kr.
26 uger - 3,0 år  36 timer    6.559,50 kr.  6.422,00 kr. 6.802,00 kr. 6.606,00 kr.

Hvis du har mere end 1 barn, som bor og er tilmeldt din adresse, bliver der automatisk beregnet søskendetilskud.

Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Du kan søge om økonomisk friplads, hvis

 • du bor i Sorø Kommune
 • dit barn har fået en plads i et dagtilbud, SFO og SFO II
 • din husstandsindkomst er inden for grænserne for fripladsgrænsen

Der ydes ikke fripladstilskud til private børnepassere, og til SFO / Klubtilbud i privat- og friskoler. 

Søg om økonomisk fripladstilskud

Du kan søge økonomisk friplads, hvis dit barn er meldt ind i en privat institution


Du kan ikke søge økonomisk friplads, hvis: 

 • du får tilskud til pasning af dit eget barn
 • dit barn er i privat pasning hos en privat børnepasser
 • dit barn er meldt ind i en SFO på en privat- eller friskole

Når du har søgt og fået bevilget fripladstilskud, bruger vi dine oplysninger til at beregne det månedlige foreløbige fripladstilskud, og ændrer først beregningsgrundlaget, når du sender en ny ansøgning til os. 

Du skal indsende ny ansøgning om økonomisk friplads, hvis der sker ændringer i din samlede husstands indkomst eller i dit samlivsforhold, uanset om du flytter sammen med en person, eller du bliver alene på adressen. 

Du skal IKKE indsende ny ansøgning om økonomisk friplads, hvis:

 • du har et barn, der allerede er meldt ind i et dagtilbud 
 • dit barn skifter fra f.eks. dagpleje til børnehave, og der ikke er ophold i indmeldelsen.
 • dit barn flytter fra et dagtilbud til et andet i Sorø Kommune

Der kan være situationer, hvor vi stopper dit fripladstilskud. 

 • Hvis du fraflytter Sorø Kommune, stopper dit økonomiske fripladstilskud med virkning fra den sidste dag i den måned, hvor du flytter (flytter du fx den 17. maj, vil dit økonomiske fripladstilskud gælde til og med 31. maj).
  I de tilfælde hvor vi skal opkræve for pladsen i en opsigelsesperioden (du er flyttet fra Sorø før dit barn er udmeldt af pasningstilbuddet), og du har sagt ja til et pasningstilbud i din nye kommune), beregnes der ikke økonomisk fripladstilskud. Du skal således betale den fulde pris for pladsen i Sorø. 
 • Hvis du bliver samboende stopper dit økonomiske fripladstilskud som enlig den sidste dag i den måned, hvor du bliver samboende. Bliver du samboende fx den 10. november, stopper dit økonomisk fripladstilskud den 30. november. 
  Bliver du samboende fx 1. november, stopper dit økonomiske fripladstilskud den 31. oktober.

 • Når det sidste barn i din husstand udmeldes af pasningstilbud, stopper dit fripladstilskud automatisk. Det betyder, at hvis dit barn indmeldes igen på et senere tidspunkt, skal du selv søge om fripladstilskud igen. Det gælder også, selvom pausen i indmeldelsen mellem 2 pasningstilbud er ganske få dage. 

Hvis du gerne vil stoppe dit økonomisk fripladstilskud f.eks. på grund af, at du er blevet samboende eller har fået lønforhøjelse, skal du selv stoppe fripladstilskuddet. 
Du skal logge dig på Digital Pladsanvisning, og finde din aktuelle ansøgning under "økonomisk fripladstilskud" 

Alle bevillinger af økonomisk friplads genberegnes hver eneste måned hele året.

Vi tjekker den indkomst du har oplys til os i ansøgningen i forhold til den indtægt din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. 

Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle genberegningsmåned, og vi sender dig et brev med ændringen.

 • Har du modtaget for meget i økonomisk friplads - får du en ekstra regning
 • Har du modtaget for lidt i økonomisk friplads får du penge tilbage

Der kan gå op til 3 måneder fra du har fået besked om evt. regulering af din økonomiske friplads til den fremgår på din opkrævning.

Husk at sende en ny ansøgning om økonomisk friplads (via Digital Pladsanvisning), hvis dit indkomstgrundlag ændrer sig væsentligt fremover.

Ud over den månedlige genberegning af dit økonomiske fripladstilskud, laver vi også en årlig efterregulering af tilskuddet.

Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

Når vi laver efterreguleringen medtager vi også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal betale tilskud tilbage, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

Ved årlig efterregulering er der ingen grænser for hvor høj eller lav, indkomsten skal være for at blive reguleret, da det er krone til krone.

Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra dine oplysninger i ansøgningen og/eller forskudsopgørelsen fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er opdateret med aktuelle indkomster, når du søger.

Fra 1.1 2024 genberegner vi dit fripladstilskud hver måned. Vi tager her udgangspunkt i de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning, både ift. din almindelige indkomst og indkomst fra din virksomhed / overskud virksomhed. Når vi genberegninger sammenholder vi din lønindkomst med oplysninger fra Skat´s indkomstregister, og bruger disse nye oplysninger sammen med de oplysninger, du selv har givet omkring din virksomhed. 

Det er derfor vigtigt, at du sender en ny ansøgning til os, hvis du ændrer din forskudsopgørelse. Vi får ikke automatisk besked om ændringer i din forskudsopgørelse, og beregner løbende med udgangspunkt i de oplysninger, du giver os. 


Som selvstændig, forpligter du dig til at indlevere skatteregnskab/revisorerklæring til brug for den årlige efterregulering af økonomisk fripladstilskud. Vi skriver til dig, når vi har brug for oplysninger fra dig. 

Hvis du har bemærkninger til den forventede afgørelse vi har sendt til dig, kan du sende dine bemærkninger til os via Digital Pladsanvisning. Der kan du også vedhæfte evt. dokumentation. 

Du har kun en begrænset periode til at indgive bemærkninger i, inden vi træffer den endelig afgørelse. Indsigelsesfristen vil fremgå i det brev, vi har sendt til dig. 

Indgiv dine bemærkninger

Måske vil dette også interesse dig?

Særlige tilskud

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13