Træning uden indlæggelse

Har du svært ved at klare dine daglige gøremål, fordi du har været syg eller er svækket, kan du få tilbud om træning, uden du har været indlagt på sygehus.

Du kan søge om at få træning hos Social Service, Team Ældre. Dine pårørende eller din læge kan også hjælpe dig med at søge.

Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter en visitator dig for at aftale et besøg i dit hjem, for en samtale om dit træningsbehov.

Når du er visiteret til træning, henvises du til Sorø Sundhedscenter, som indkalder dig.

Kontakt Team Ældre hos Social Service og hør mere om ansøgningsprocessen.

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Ring til 5787 6000 og spørg efter Team Ældre
Telefontid

Mandag-fredag 11-12

Kørsel

Du skal selv sørge for transport til træning.

Hvis du ikke selv kan transportere dig, kan der i specielle tilfælde og efter en konkret vurdering visiteres til kørsel med egenbetaling.

Hjælp til kørsel

Senest opdateret 16-11-2023