Events i Sorø Kommune

Tilskud til events

Hvert år uddeler Kultur og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget midler med det formål at understøtte større events i Sorø Kommune. 

For at komme i betragtning til puljen, skal eventen opfølge følgende kriterier: 

 • Foregår i Sorø Kommune
 • Har originalitet og indeholder et oplevelseselement
 • Tiltrækker borgere og turister
 • Har en vis grad af medfinansiering
 • Har en høj standard og en vis kvalitet og størrelse
 • Er et offentligt arrangement

Søg puljen til events på Foreningsportalen

Puljen til events kan søges af foreninger, institutioner eller enkeltpersoner, der ønsker at skabe større arrangementer til glæde for borgere og turister.

Der gives ikke støtte til kommercielle arrangementer

Der er ansøgningsfrist den 1. marts for ansøgninger til det efterfølgende år.

Dog er ansøgningsfristen 1. april i 2023.

Hvis du får tilskud skal dit event oprettes i KultuNaut.

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter: 

 • Projektbeskrivelse
 • Budget - herunder også finansiering
 • Hvilket beløb søges der om
 • Seneste regnskab
 • Oplysning om evt. formue
 • Navn, adresse, tlf.nr., cvr. nr. og mailadresse på kontaktperson.