Sundhed, psykiatri og handicap
Handicap og psykisk sårbarhed

Botilbud

Hvis du har sociale, fysiske og/eller psykiske problemer og derfor har brug for pædagogisk støtte i hverdagen, kan du søge om et botilbud. 

Du kan søge om botilbud, hvis du har brug for hjælp i en kortere periode, eller hvis du har kronisk behov for hjælp.