Fritidspas

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Et Fritidspas er kontingentstøtte for både børn, unge og voksne til aktiviteter i folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune. Du kan få fritidspas, hvis en person i din husstand modtager midlertidig offentlig forsørgelse (fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller dagpenge fra a-kasse).

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet. Ordningen gælder de foreninger som er godkendt efter folkeoplysningsloven og omfattet af Sorø Ordningen.

Kultur og fritidsafdelingen behandler ansøgningerne og giver foreningerne besked om hvorvidt der gives støtte eller ej. De kontrollerer også, at betingelserne for kontingentbetalingen opfyldes

Ansøg om fritidspas

Hvis du ønsker fritidspas, skal du henvende dig til den pågældende forening, du eller en i din familie ønsker at være medlem af. Herefter vil foreningen søge om fritidspas på dine vegne.

Puljen støtter ikke aktiviteter i foreninger, der ikke er folkeoplysende foreninger.

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet, og der kan ansøges løbende.

Du søger via Foreningsportalen ved at logge ind på din foreningsbruger. Ansøgningsskemaet findes ved at gå ind under 'Tilskud', og finder tilskudsmulighederne i drop-down menuen 'Tilskud'. Husk at vælge det nuværende kalenderår. Link til Foreningsportalen: Fritidspasansøgning

Administrationen kontrollerer, at betingelserne for kontingentbetalingen er opfyldt

Senest opdateret 27-11-2023