Fritidspas

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Et Fritidspas er kontingentstøtte for både børn, unge og voksne til aktiviteter i folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune.

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet. Ordningen gælder de foreninger som er godkendt efter folkeoplysningsloven og omfattet af Sorø Ordningen.

Administrationen kontrollerer, at betingelserne for kontingentbetalingen er opfyldt.

På siden www.soroe.dk/fritidspas - kan du læse mere om Fritidspas-ordningen og finde ansøgningsskema. Ansøgningsfrist løbende

Fritidspas

Folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune. Der kan søges fritidspas  både børn, unge og voksne.

Puljen støtter ikke aktiviteter i foreninger, der ikke er folkeoplysende foreninger.

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet, og der kan ansøges løbende.

Du søger via følgende link: Fritidspasansøgning

Administrationen kontrollerer, at betingelserne for kontingentbetalingen er opfyldt.