Fritidspas

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Et Fritidspas er kontingentstøtte for både børn, unge og voksne til aktiviteter i folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune.

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet. Ordningen gælder de foreninger som er godkendt efter folkeoplysningsloven og omfattet af Sorø Ordningen.

Team kultur og fritid behandler ansøgningerne og giver foreningerne besked om hvorvidt der gives støtte eller ej. De kontrollerer også, at betingelserne for kontingentbetalingen opfyldes

Puljen for 2023 er tom. Der kan søges igen i 2024.

Ansøg om fritidspas

Hvis du ønsker fritidspas skal du henvende dig til den pågældende forening du ønsker at være medlem af. Herefter vil foreningen søge om tilskud på dine vegne.

Folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune. Der kan søges fritidspas til både børn, unge og voksne.

Puljen støtter ikke aktiviteter i foreninger, der ikke er folkeoplysende foreninger.

Tildelingen af tilskud foregår efter først-til-mølle-princippet, og der kan ansøges løbende.

Du søger via følgende link: Fritidspasansøgning

Administrationen kontrollerer, at betingelserne for kontingentbetalingen er opfyldt

Senest opdateret 27-11-2023