Book faciliteter og tider

Foreninger og aftenskoler godkendt efter Folkeoplysningsloven har mulighed for gratis at booke tider til deres aktiviteter i Sorø Kommunes lokaler, haller og på udendørs arealer.

Man booker tider i Sorø Kommunes faciliteter vis Foreningsportal, KMD Booking. 

Vejledninger til brug af Foreningsportalen KMD Booking findes inde på foreningsportalen under Dokumenter.

Sorø Kommunes Foreningsportal

Book tider i lokaler, haller og idrætsanlæg

En gennemskuelig fordelingsproces

Regler for at få tildelt faciliteter

Fordelingsreglerne for Sorø kommunes idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt skal det være klart og forståeligt for alle foreningerne i Sorø kommune, hvorledes lokaletildelingen foregår.

Kultur- og Fritidsudvalget har den overordnede kompetence på området, idet udførslen af opgaven dog er overladt til forvaltningen. Faciliteterne stilles til rådighed for mange forskellige brugere, foreninger, folkeskoler, institutioner, ældreidræt, voksenundervisning med flere.

Reglerne indebærer, at den enkelte forening eller brugergruppe ikke nødvendigvis har ret til at få samme tid og facilitet, som de havde i den foregående sæson. Ved hver ansøgningsrunde fordeles tiderne efter de gældende prioriteringsregler.

Såfremt tildelte tider ikke benyttes, vil disse blive annulleret og kan tildeles andre foreninger, der måtte have behov. Det påhviler foreninger og andre brugere at indmelde eventuelle ubenyttede timer til forvaltningen, så herefter vil sikre, at de stilles til rådighed for andre.

Læs mere om reglerne for timefordeling i Foreningsportalen KMD Booking under Retningslinjer for lån af kommunale lokaler og idrætsanlæg

Foreningsportalen KMD Booking

Har I et udendørs arrangement?

Lån en mobil scene

Har du eller din forening brug for en mobil scene til jeres udendørs arrangement? Så har I mulighed for at leje den mobile landsbyscene. 

Den mobile landsbyscene er en overdækket mobil scene, som lejes ud til foreninger, ildsjæle, teaterfolk, musikere og andre ildsjæle i Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Sorø Kommune. 

Transport, opstilling og nedtagning af scenen foretages af Dragsholm Brandværnsforening.

Læs mere på den mobile landsbyscenes hjemmeside 

Senest opdateret 27-11-2023