Vil du starte en forening?

En folkeoplysende forening er en forening, der er godkendt under folkeoplysningsloven. Disse foreninger tilbyder enten frivilligt folkeoplysende foreningsaktiviteter (idrætsforeninger, spejderklubber m.m) eller folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).

To typer foreninger

Der er to typer af foreninger, der hører ind under folkeoplysningsloven: foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), og foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende aktiviteter (idræt m.m.).

Som folkeoplysende forening kan I i Sorø Kommune:

 • blive anvist kommunale lokaler til jeres aktiviteter
 • få tilskud til børn og unge under 25 år
 • få foreningstilskud
 • søge om tilskud til kurser ledere og instruktører

Hjælp og vejledning

Du kan få hjælp og vejledning til, hvordan du starter en folkeoplysende forening, ved at kontakte Kultur og Fritid i Sorø Kommune.

Børneattest er nødvendig

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler af kommunen, har pligt til at indhente børneattester på de personer, der har med børn under 15 år at gøre.

Ansøg om børneattest hos Politiet

Hvordan og hvornår?

Hver forening skal hvert år indsende en erklæring til kommunen om, at de indhenter børneattester. Det er altså ikke selve børneattesterne, der skal sendes til kommunen, men en erklæring fra foreningen om, at de overholder lovgivningen på området.

Alle foreninger, der modtager tilskud fra Sorø Ordningen, skal underskrive erklæringen om indhentning af børneattester. Børneattesterklæringen underskrives i Foreningsportalen KMD Booking.

Krav til jeres forening

For at blive godkendt som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsaktiviteter, skal din forening opfylde disse krav:

 • Foreningen skal have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten
 • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget - typisk ved afholdelse af en årlig generalforsamling
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemsskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal være hjemmehørende i den kommune, den får tilskud i
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Foreningen skal have en vedtægt. En vedtægt er et stykke papir, der rummer de grundlæggende regler for foreningens arbejde og virke. En vedtægt kan bestå af mange ting, men skal som minimum indeholde følgende 8 punkter:

 • Foreningens formål
 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelser for medlemsskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Inden I indkalder til stiftende generalforsamling, er I altid velkomne til at kontakte Byråd og Kultur for at få set vedtægterne igennem. På den måde kan I undgå at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, fordi vedtægten er mangelfuld.

Når I har afholdt jeres stiftende generalforsamling, skal I sende jeres vedtægter ind til Byråd og Kultur. Vi skal altid have de senest gældende vedtægter, så hvis I laver om i vedtægterne, skal I huske at informere os om det.

Du kan hente inspiration og forslag til vedtægt på DGI's digitale Vedtægtsgenerator

DGI's digitale Vedtægtsgenerator

For at din forening kan få udbetalt tilskud fra kommunen, skal den have et CVR-nummer og en NemKonto.

Foreningen skal selv oprette et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen. Når I har fået CVR-nummeret, skal I efterfølgende bede jeres bank om at oprette en NemKonto og tilknytte CVR-nummeret hertil. Giv Byråd og Kultur besked, når I har fået et CVR-nummer.

Opret CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen

Når din forening modtager post fra det offentlige (også fra fritidskonsulenten) sendes det til foreningens e-boks. Du skal derfor oprette en digital postkasse. Foreninger skal oprette sig som virksomhed, og kan se posten på virk.dk. 

virk.dk

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Ring til 5787 6000 og spørg efter Kultur og Fritid
Senest opdateret 27-11-2023