Afgørelser og tilladelser

Her offentliggør vi natur og miljøafgørelser, der eksempelvis omfatter vandløbstilladelser, miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser m.fl. 

Læs vores natur- og miljøafgørelser

Her offentliggør vi planlovsafgørelser, der omfatter landzonetilladelser, dispensationer fra lokalplaner og afgørelser om terrænregulering.

Læs vores planlovsafgørelser