Demens

Åben og anonym rådgivning

Der er åben og anonym telefonrådgivning hver mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-10 på tlf.: 20 53 54 39

Demenssygeplejersker og demenskoordinator i Sorø Kommune

Sorø Kommune har en demenssygeplejerske og en demenskoordinator. Demenskoordinatoren og demenssygeplejersken yder vejledning og rådgivning, hvad enten du er fagprofessionel, pårørende eller borger med demens. De vil ofte være din "indgang" til kommunen og varetager især den første kontakt til dig og dine pårørende.

Du kan henvende dig til demensrådgiverne uden lægehenvisning, og rådgivningen koster ikke noget.

Demenskoordinator Susanne Juul Kjelkvist træffes mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-10 på tlf. 20 53 54 39.

Demenssygeplejerske Vibeke Jensen træffes alle hverdage på tlf. 57 87 66 33.

Pårørendegruppe 

Kommunen afholder løbende samtalegrupper for pårørende til mennesker med demens.

Kontakt demenskoordinator Susanne Juul Kjelkvist for nærmere information på tlf.: 20 53 54 39.

Visiteret dagtilbud for demensramte

Dagcentret i Lynge og dagcentret i Blomstergården (Dianalund) er kommunens tilbud for borgere med demens. Her tilbydes den demensramte et gradueret og målrettet tilbud, der kan rumme dem.

Der er 4 dagspladser i Lynge, hvor det er muligt at komme 5 dage om ugen, og 3 dagspladser i Blomstergården, hvor det er muligt at komme op til 3 hverdage om ugen.

Der tilbydes aktivitet og socialt samvær i et anerkendende og overskueligt, hjemligt miljø for borgere med middelsvær eller svær demens. 

Hvis du vil høre, om du har mulighed for at blive visiteret til et dagtilbud, skal du kontakte: Team Ældre, tlf. 57 87 60 00, hverdage fra kl. 11-12.

Visiteret døgn-aflastningstilbud for demensramte

Der findes 3 midlertidige døgnaflastningspladser, som er tilknyttet Lynge Plejeboliger.

Der tilbydes ophold og socialt samvær i et anerkendende og overskueligt, hjemligt miljø for borgere med middelsvær til svær demens.

Hvis du vil høre, om du har mulighed for at blive visiteret til døgnaflastning, skal du kontakte: Team Ældre, tlf. 57 87 60 00, hverdage fra kl. 11-12.

Plejeboliger - demensafsnit

I Sorø kommune findes der 4 visiterede demensafsnit med i alt 49 demensplejeboliger. De ligger i Lynge, Dianalund og to i Sorø.

Boligerne tilgodeser ikke alene den fysiske pleje og omsorg, men giver mulighed for, at du kan få et socialt liv, da boligerne er opdelt i små bo-enheder med få beboere tilknyttet i hver.

Der arbejdes hele tiden på, at plejecentrene er et levende og aktivt sted, hvor der er samarbejder med dine pårørende og de frivillige om, at du som beboer får en god og indholdsrig hverdag.

Søg om plejebolig

Tilbud under Ældre Sagen

Både Ældre Sagen i Dianalund-Stenlille og Ældre Sagen i Sorø har tilbud til demensramte og deres pårørende.

Demenscafè Solsikken

Demenscaféen er et værested for dig, der har demens, og dine pårørende. Alle borgere i Sorø Kommune er velkomne.

Demenscafè Solsikken

Besøgsven for demensramte

Mange demensramte og deres pårørende vil i den lettere fase af sygdommen have stor glæde af at fastholde de aktiviteter og interesser, de hidtil har haft. Her kan en besøgsven tilbyde gå- eller køreture, deltagelse i kulturelle interesser, fritidsinteresser, naturoplevelser med mere. Hvad besøget præcis skal indeholde aftales individuelt.

Besøgsven - Sorø

Tilbud under Alzheimerforeningen

Motionscafé - et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Sorø Kommune

Mange personer med demens er fortsat fysisk aktive og har brug for samvær med andre i samme situation.

Alzheimerforeningen har i samarbejde med Sorø Kommune oprettet et tilbud, der sætter fokus på aktiviteter og socialt samvær. Vi mødes på Værkerne i Sorø hver torsdag kl. 13-16.

Kontaktperson er Mette Abrahamsen tlf.: 53 64 74 35

Øvrige tilbud

Café Tid

Café Tid er en privatejet café i Stenlille, som lægger lokaler til, at man som pårørende til en demensramt kan mødes helt uformelt den anden onsdag i hver måned kl. 10.00-12.00, hvilket er uden for caféens normale åbningstid.

De fleste gange vil der være en demenskoordinator til stede, hvis man har spørgsmål osv.

Man betaler 40 kr. pr. gang for at deltage, og det forventes desuden, at man køber kaffe, kage eller lign.

Gruppen er åben for pårørende til demensramte, og alle aldre er velkomne.

Café Tid har en facebookgruppe, hvor man kan læse om de ting, der sker i cafeen.

Hvis du eller dine pårørende oplever, at disse tegn optræder ofte eller tydeligvis bliver værre, er det en god idé at bestille tid hos lægen.

1. Glemsomhed

Det er normalt at have brug for huskesedler eller glemme en aftale for senere komme i tanke om det. Det er ikke normalt at spørge om det samme flere gange eller at glemme noget, man har lært for kort tid siden.

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver

Det er normalt at skulle have hjælp til at indstille fjernsynet. Det er ikke normalt at have problemer med at følge en opskrift, man har brugt mange gange tidligere.

3. Problemer med at finde ord

Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord ind imellem. Det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale uden at ane, hvordan man kommer videre eller at kalde tingene noget helt forkert (f.eks. at sige 'viserklokke' i stedet for 'ur').

4. Forvirring vedrørende tid og sted

Det er normalt at komme i tvivl om, hvilken ugedag det er. Det er ikke normalt ikke at vide, om det er forår eller efterår, eller at glemme, hvor man er, og hvordan man kom derhen.

5. Svigtende dømmekraft

Det er normalt at træffe en dårlig beslutning af og til. Det er ikke normalt, at tage sandaler på om vinteren eller gentagne gange lade sig overtale til at købe ting, man åbenlyst ikke har brug for eller råd til.

6. Problemer med at tænke abstrakt

Det er normalt at have lidt svært ved at forstå en talemåde eller ordsprog, som f.eks. "Det er som at slå i en dyne". Det er ikke normalt at tro, at musene bogstaveligt talt danser på bordet, når katten er ude.

7. Vanskeligheder med at finde ting

Det er normalt at glemme, hvor man har lagt fjernbetjeningen. Det er ikke normalt at lægge brillerne i køleskabet eller anklage andre for at stjæle de ting, man ikke kan finde.

8. Forandringer i humør og adfærd

Det er normalt at have en dårlig dag eller blive irriteret, når ens vaner bliver brudt. Det er ikke normalt at tabe fatningen, blive mistænksom, bange, vred eller forvirret uden nogen oplagt grund.

9. Ændringer i personlighed

Det er normalt at ændre holdning over tid og kunne sige undskyld, hvis man er gået over stregen. Det er ikke normalt at sige alt, hvad man tænker, uden at tage hensyn til andres følelser.

10. Mangel på initiativ

Det er normalt, at man nogle gange ikke orker arbejdet, familien og sociale forpligtelser. Det er ikke normalt ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, som man ellers plejer at gå op i.

Kilde: "10 advarselstegn ved demens", Nationalt Videnscenter for Demens

Det er et chok at få at vide, at ens ægtefælle eller forælder har en demenssygdom. Man vil opleve, at der sker store forandringer, og det vil føles, som om man gradvist mister ham eller hende. De drømme, I havde, er bristet og fremtiden ser pludselig helt anderledes ud. Det tager tid at forstå og acceptere.

I den situation er det naturligt, at der kommer en reaktion. Alle der oplever, at ens elskede får en demenssygdom, vil opleve svære følelser på et eller andet tidspunkt i forløbet. Det kan være angst, vrede, skyld, sorg, jalousi eller dårlig samvittighed.

Som pårørende til en demensramt kommer der ofte mange spørgsmål, og man kan føle sig alene. Heldigvis er der hjælp at hente, enten hos Sorø Kommunes demensrådgiver, på sundhed.dk eller hos nogle af de mange foreninger, der beskæftiger sig med demensområdet.

På sundhed.dk kan du blandt andet finde fakta om demens, få tips til dig, der er pårørende, samt få oplysninger om, hvilke muligheder du har for at handle på din demente pårørendes vegne.

Sundhed.dk - Demens for pårørende

Sorø Kommunes demensrådgivning

Kontakt os

Demenskoordinator Susanne Juul Kjelkvist
Tlf. 20 53 54 39
Mandag, onsdag, torsdag og fredag
 mellem kl. 9 og 10

Demenssygeplejerske Vibeke Jensen
Tlf. 57 87 66 33
Alle hverdage

 

Senest opdateret 03-08-2023