Forebyggende hjemmebesøg

Som borger, over 65 år i Sorø Kommune, kan du få et forebyggende hjemmebesøg med fokus på din trivsel, tryghed og sundhed.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos kommunens ældre borgere ved at:

 • Give råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
 • Gøre opmærksom på tilbud, som vil kunne bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer, inden de udvikler sig.
  For eksempel ved at informere om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter, samt hvordan du kan styrke dit sociale netværk
 • Understøtte dig i at udnytte dine ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke din autonomi samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre det
 • Yde en tidlig forebyggende indsats for at forebygge sygdom og funktionsnedsættelser
 • Medvirke til at forebygge indlæggelse på sygehus

Du vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg:

 • Når du fylder 70 år og bor alene
 • Når du fylder 75 år
 • Når du fylder 80 år
 • Når du fylder 82 år
 • Èn gang om året, efter du er fyldt 82 år
 • Hvis du er tilflytter og er fyldt 75 år
 • Hvis du er fyldt 65 år og står i en sårbar livssituation

Du kan få tilbudt flere besøg efter behov.

Du kan kontakte Sorø Sundhedscenter, hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg.

Telefon: 57 87 71 40

Telefontid: Man-fre kl. 8-12

Du kan læse om det politisk fastsatte serviceniveau for forebyggende hjemmebesøg jf. serviceloven i vores kvalitetsstandard for Forebyggende hjemmebesøg her:

Kvalitetsstandarder

Ensomhed

Føler du dig ensom?

Eller er du bekymret for, om et ældre menneske i din omgangskreds er ensomt?

Læs mere om ensomhed hos ældre, og hvordan vi i Sorø Kommune kan hjælpe.

Ensomhed hos ældre

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Sorø Sundhedscenter

Adresse
Dr. Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø

Åbningstider
Telefontid man-fre 8-12