Sorø Ordningen

Tilskud for folkeoplysende foreninger

Sorø Ordningen - Forenings- og Medlemstilskud

Hvert år har folkeoplysende foreninger med hjemsæde i Sorø Kommune mulighed for at ansøge om forenings- og medlemstilskud. Forenings- og medlemstilskuddet udbetales samlet.

  • Foreningstilskuddet udbetales til foreningen en gang om året på baggrund af foreningens aktive medlemstal pr. 31.12. til medlemmer under 25 år. Medlemmer med bopæl uden for Sorø Kommune kan også medregnes.
  • Der gives et foreningstilskud pr. forening, som tilbyder frivillige folkeoplysende foreningsaktiviteter for børn og unge under 25 år.
  • Der gives ét foreningstilskud pr. forening. Foreningstilskudssatsen er et fast beløb på 2.000 kr.
  • Medlemstilskuddet gives til aktive medlemmer af foreningen under 25 år. Foreningen skal indberette det aktive medlemstal der er i foreningen pr. 31.12. i det forgange år.
  • Medlemstilskuddet bliver udbetalt pr. CPR.NR. - det vil sige, at der kun udbetales et medlemstilskud pr. person selvom vedkommende deltager i forskellige aktiviteter i foreningen.
  • Medlemstilskudssatsen varierer fra år til år alt afhængigt af den samlede pulje til medlemstilskuds størrelse, samt hvor mange medlemmer under 25 år der i alt indberettes i det pågældende år. i 2023 var den 288 kr. per medlem under 25 år. 
  • Medlemstilskuddet kan ikke overstige medlemmets årskontingent (deltagergebyr, startpenge, familiekontingenter og lignende kan ikke indgå i beregningen).

Til foreninger, der ikke har idræts- eller spejderaktiviteter, men som rummer en idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsaktivitet (eks. politiske, religiøse, eller musiske foreninger) gives et mindre tilskud pr. aktivt medlem under 25 år (25 kr.)

Oversigt over kontingentstørrelser skal vedlægges ligesom et underskrevet regnskab. 

Søg Sorø Ordningen på Foreningsportalen

Alle folkeoplysende foreninger i Sorø Kommune.

Foreninger der ikke er Folkeoplysende foreninger.

Puljen åbner 1. marts 2024 og ansøgningsfrist i 2024 er til og med 1. april. 

For at søge puljen skal du oprette dig i foreningsportalen. 

Hvis du er ny bruger, skal du huske at oprette dig i god tid, da du skal godkendes, inden du kan søge puljerne. 

Et par råd når du søger via foreningsportalen:

  • Brug google-chrome som browser
  • Arbejd ikke for længe i kladden uden at gemme
  • Upload alle bilag i PDF og navngiv dem uden mellemrum, specialtegn og punktum

Opret dig på foreningsportalen

Kultur og Fritid forventer at kunne udbetale midlerne inden d. 1. juli.

Senest opdateret 27-11-2023