Få hjælp fra vores hjerneskadekoordinator

I Sorø Kommune har vi en hjerneskadekoordinator, som er bindeled mellem borger, pårørende, kommune og andre offentlige instanser.

Hjerneskadekoordinatoren er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. En hjerneskade kan medføre store forandringer for både den ramte og for pårørende. Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen findes, hvilke tilbud der er og hvordan man kommer videre efter en indlæggelse.

Hjerneskadekoordinatoren

 • er borgerens indgang til kommunen
 • rådgiver om muligheder i det videre forløb efter indlæggelse
 • vejleder om hjælpeforanstaltninger og ansøgningsprocedurer
 • skaber sammenhæng i overgangen fra sygehus til hjemkommune
 • koordinerer rehabiliteringsforløbet mellem borger, pårørende, fagpersonale og samarbejdspartnere
 • er central og gennemgående kontaktperson for borger og pårørende i hele rehabiliteringsforløbet

Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade og bopæl i Sorø Kommune. Det kan være borgere med en ny erhvervet hjerneskade eller med en ældre erhvervet hjerneskade, hvor der er opstået nye problemstillinger.  

Erhvervet hjerneskade kan opstå efter

 • blodprop i hjernen
 • hjerneblødning
 • hovedtraume efter fald, vold eller trafikulykke
 • iltmangel
 • infektion
 • godartede svulster

Hjerneskadekoordinatoren er ikke automatisk tilknyttet alle forløb, men kan altid kontaktes ved behov.

Hjerneskadekoordinatoren foretager ikke sagsbehandling og har ikke kompetence til at træffe eller ændre afgørelser - funktionen er udelukkende vejledende og rådgivende.

Både borgere, pårørende og fagpersonale er altid velkomne til at henvende sig og søge rådgivning i en konkret sag eller ved faglige spørgsmål.

Kontaktinfo

Annette Persson Eisenhardt
Hjerneskadekoordinator
Senest opdateret 03-08-2023