Kultur til børn og unge

Kultur for børn og unge

Kulturtilbud for børn og unge

Kunstneriske og kulturelle processer skaber rum for fordybelse, vovemod og kreativitet, hvilket er vigtige ingredienser i at finde sit ståsted i et samfund i hastig forandring.

Sorø Kommune ønsker, at alle børn og unge fra en tidlig alder møder kunst og kultur i deres hverdag, uanset hvor i kommunen man bor. Det sker bl.a. gennem kommunens egen børnekulturelle indsats KulturKaptajner samt deltagelse i tværgående projekter med andre kommuner som eksempelvis Kumult og VestLæsLand.

Der er også rig lejlighed til at udforske kreativiteten i børnenes fritid, hvor Forfatterskolen for unge eller Sorø Musiske Skole tilbyder undervisning inden for flere kunstarter.

Her på siden kan du læse mere om de forskellige tilbud og indsatser.

Kultur til de mindste

KulturKaptajner

KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse - er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb. Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor de møder og aktivt deltager i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Kendetegnende for KulturKaptajner er et stærkt partnerskab mellem Sorøs kulturinstitutioner, kunstnere samt alle daginstitutioner og skoler. Der arbejdes desuden med kompetenceudvikling af pædagogisk personale for at sikre bæredygtighed i indsatserne.
Alle kulturforløb i KulturKaptajner taler ind i både de nationale og lokale læringsmål i vuggestue, børnehave og 0. klasse og er således med til at støtte op om daginstitutionernes/skolernes og pædagogernes/lærernes daglige arbejdsopgaver.

KulturKaptajner

Børnekultur i daginstitutioner og skoler

Kumult

Sorø Kommune er en del af landets største børnekulturindsats Kumult på tværs af Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner.

Kumult rækker ud til alle kulturregionens børn og unge ud fra hensigten: Flest mulige børn og unge skal have adgang til kunsten og kulturen, fordi det har betydning for udviklingen og styrkelsen af deres fremtidige kompetencer.

Børnene deltager i kulturforløb med professionelle kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film og kulturhistorie. Her møder og oplever de kunst og kultur af høj kvalitet og får selv mulighed for at udfolde sig kreativt.

Læs mere om Kumult

Musik, teater, kunst og animation

Sorø Musiske Skole

Er du vild med at synge? Vil du gerne lære at spille et instrument? Eller vil du prøve kræfter med at lave animationsfilm, skabe dine egne kunstværker eller udtrykke dig gennem teatret?

På Sorø Musiske Skole kan børn og unge udfolde deres kreative evner. Læs mere om de mange muligheder på Sorø Musiske Skoles hjemmeside.

Sorø Musiske Skole

Litteratur for unge

Forfatterskolen for unge

Er du vild med ord og tekster? Har du lyst til at prøve kræfter med at skrive? På forfatterskolen for unge bliver du undervist af en professionel forfatter. I Sorø er det forfatter Synne Eriksen, der står for undervisningen.

Forfatterskolen er for unge mellem 12-18 år, men har også et talenthold for de 16-22-årige. Læs mere og se, hvordan du tilmelder dig, her:

Forfatterskolen for unge

Senest opdateret 16-11-2023