Ansvar for kloakledninger

Du har som husejer ansvaret for at vedligeholde de kloakledninger, der ligger på din egen grund.

Hvis du har problemer med kloakledningerne, eller du skal separere regn- og spildevand, skal du derfor selv kontakte en autoriseret kloakmester.

Når kloakarbejdet er udført, skal du indsende dokumentation på det udførte arbejde til Sorø Kommune.

Du er som grundejer ansvarlig for, at kommunen modtager dokumentationen. Men du kan aftale med kloakmesteren, at han gør det.

Dokumentationskravet gælder ved al slags tilslutning og frakobling til/fra den offentlige kloak, herunder separering af regn- og spildevand.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13