Rådgivning fra sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne kan rådgive om sundhed og trivsel under graviditet, efter fødslen og når barnet går i dagtilbud og skole.

Hvornår kan du få rådgivning og besøg?

Hvordan får jeg et graviditetsbesøg?

Du kan selv kontakte sundhedsplejersken i din kommune, hvis du ønsker et graviditetsbesøg. Sundhedsplejersken kontakter også alle førstegangsforældre, som vi får kendskab til via jordemødre.

Besøg før fødslen

Sundhedsplejen i Sorø Kommune tilbyder graviditetsbesøg til alle førstegangsforældre.

Derudover tilbyder sundhedsplejen også graviditetsbesøg til kommende forældre, som er sårbare og har nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for familiedannelsen. Graviditetsbesøget ligger omkring 25. graviditetsuge.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Under besøgene kan man tale om:

 • Hvordan fungerer tilbuddet om sundhedspleje?
 • Hvordan er graviditeten forløbet indtil nu?
 • Hvor skal fødslen foregå og hvem skal med?
 • Forventninger til hinanden - mor og fars nye roller?
 • Familie, besøg m.m.

Vi kontakter jer

1-2 dage efter fødslen modtager sundhedsplejen en meddelelse fra fødegangen. Herefter sørger sundhedsplejersken for at kontakte dig og lave en aftale om det første hjemmebesøg.

Sundhedsplejen har et tilbud om et kort barselsbesøg, hvis du har født og er kommet hjem inden 72 timer efter fødslen.

Har du allerede har fået graviditetsbesøg, så kontakter du selv din sundhedsplejerske.

Hvis du ikke modtager barselsbesøg, vil du blive kontaktet indenfor den første uge - og det første hjemmebesøg vil ligge senest 7 dage efter udskrivelse fra fødegangen.

Sædvanligvis vil vi herefter tilbyde:

 • Etableringsbesøg
 • 3 ugers besøg
 • 2 måneders besøg
 • 4-6 måneders besøg
 • 8-10 måneders besøg
 • Behovsbesøg

Hvad kan jeg tale med sundhedsplejerske om?

Det er den enkelte families spørgsmål og behov, der er i centrum ved hvert hjemmebesøg. Det vil derfor også være meget individuelt, hvad du gerne vil tale med sundhedsplejersken om. Det kan f.eks. være:

 • Trivsel
 • Udvikling
 • Opdragelse
 • Renlighed
 • Sprog
 • Kost/amning
 • Søskendejalousi
 • Problemer i familien

Kontakt til skolesundhedsplejen

Elever og forældre kan altid få sundhedsrelateret vejledning hos sundhedsplejersken, hvis der er noget man ønsker at tale om. Alle børn kan i perioder have behov for ekstra støtte og vejledning. Når behovet opstår, kan sundhedsplejersken, som er tilknyttet barnets skole, kontaktes på enten telefon eller mail, som kan findes på skolens eller på kommunens hjemmeside.

Samtaler og undersøgelser

Alle skoler med elever fra 0. - 9. klasse er tilknyttet en sundhedsplejerske.
De forskellige tilbud, som sundhedsplejen tilbyder i Sorø Kommune, foregår så vidt muligt altid på skolen i skoletiden.

Skolebarnet tilbydes følgende:

 • 0. klasse:
  Indskolingsundersøgelse sammen med forældre, hvis formål er at vurdere barnets helbred, trivsel og sundhedsmæssige skoleparathed. Ved undersøgelsen vil barnet blive målt, vejet, syns- og høreprøvet - samt den motoriske udvikling vil blive vurderet.
 • 2. klasse:
  Opfølgende samtale sammen med forældre, med fokus på barnets sundhed og trivsel. Undersøgelse af vægt og højde - ved behov syns- og høreprøve.
 • 6. klasse:
  Individuel sundhedssamtale. Emner som kan tages op kan f.eks. være forståelsen af egen og andres sundhed, mobning, hygiejne, pubertet og trivsel. Undersøgelse af vægt, højde og synsprøve.
 • 9. klasse:
  Udskolingsundersøgelse. Individuel sundhedssamtale. En vurdering af helbred og sundhed ved skolegangens afslutning. Undersøgelse af vægt, højde og høreprøve. Farvesynstest og synsprøve ved behov. Unge over 15 år kan selv give samtykke til undersøgelsen.
 • Sundhedspædagogiske aktiviteter i grupper på de forskellige klassetrin ved behov. Temaer kan f.eks. være pubertet, kammeratskab, mobning, prævention og seksuelt overførte sygdomme.
 • Behovssamtale og undersøgelse på alle klassetrin.

Vurderer sundhedsplejersken at et barn ikke trives fysisk eller psykisk, vil forældre blive kontaktet, så barnet og familien kan få den hjælp der er behov for.

Samarbejdspartnere

Skolesundhedsplejen samarbejder med skolens lærere, pædagoger, PPR, distriktsrådgivere, tale-høre konsulenter og rådgivere i Familiehuset. I samarbejde med elev og forældre inddrages de forskellige samarbejdspartnere efter behov.

En del af fagcenter Børn og Familier

Om Sundhedsplejen

 Vi samarbejder med kommunens dagtilbud, kommunens dagplejere, sagsbehandlere, familierådgivere, og vi arbejder tæt sammen med:

 • Motorikkonsulenter
 • Talepædagoger
 • Skoler
 • Psykologer
 • Ergo- og fysionterapeuter i Sundhedscenteret

Kontakt sundhedsplejerskerne

Område Dianalund
Marianne Nielsen
Anne Linkhusen
Område Ruds Vedby
Hanne Lydiker
Maria Garne
Område Stenlille
Ditte Lakner
Område Munke Bjergby
Katrine Rebien
Område Sorø Midtby
Elisabeth Rasmussen
Nanna Grundsøe
Område Frederiksberg
Maria Garne
Signe Møller
Område Alsted, Fjenneslev, Slaglille
Kate Høgh
Område Pedersborg
Helle Larsen
Katrine Rebien
Regnbuen
Hanne Lydiker
Ventemøllegården
Marianne Nielsen
Troldehaven
Anne Linkhusen
Naturbørnehuset, Magdalenehaven
Katrine Rebien
Sandlyng Børnehus
Ditte Lakner
Alsted-Fjenneslev Børnehus, Skovhuset
Kate Høgh
Holberghaven
Elisabeth Rasmussen
Villa VillaKulla, Pedersborg Børnehus
Helle Larsen
Sorø Skovbørnehave, Grønnegården
Signe Møller
Krongården
Maria Garne
Frederiksberg Skole
Maria Garne
Signe Møller
Sorø Privatskole
Elisabeth Rasmussen
Nanna Grundsøe
Sorø Borgerskole
Kate Høgh
Katrine Rebien
Pedersborg Skole
Helle Larsen
Katrine Rebien
Holbergskolen
Marianne Nielsen
Anne Linkhusen
Stenlille Skole
Ditte Lakner
Hanne Lydiker
Ruds Vedby Skole
Hanne Lydiker
Egholt
Anne Linkhusen
Familieinstitutionen Topshøj
Marianne Nielsen