Forebyggelse af kriminalitet

Hvis du som forældre ønsker om snak om unge, der mistrives og udvikler kriminel adfærd, kan det være en god idé at kontakte SSP. SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skoler, de sociale myndigheder og politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

SSP står til rådighed for en indledende uforpligtende samtale vedrørende børn og unge, der har brug for en særlig indsats. 

Hvem kan få hjælp?

Både elever, forældre, lærer og/eller andre, der har interesse eller part i en konkret problemstilling om en elev eller flere elever, kan rette henvendelse til en SSP-medarbejder og fremlægge deres bekymring.

Hvis det er en bekymring, der involverer skolen, er det bedst at henvende sig til skoleledelsen først. Skolen vurderer, om der er brug for en samtale med SSP, der herefter indvies i problemstillingen enten ved direkte henvendelse fra SSP-lærer eller til den førstkommende SSP-møde på skolen.

Hvad kan man få hjælp til?

SSP tilbyder anonym rådgivning til elever, forældre eller ansatte i form af råd og vejledning, personligt eller over telefonen.
Relevante emner kan være:

 • Ulovligt fravær fra skolen
 • Mistrivsel
 • Truende adfærd
 • Vold
 • Billeder på sociale medier
 • Misbrug
 • Kriminalitetsforebyggelse

Der kan laves notat af den anonyme rådgivning. Dette afhænger af sagens indhold og problemstilling. Det aftales indledningsvis om der foretages notat.

Tag kontakt

SSP-konsulenter

Telefontid hverdage mellem kl. 9.00 - 15.00

 • Sus Lilholm - Koordinator
  Frederiksberg Skole, Fri Fagskole, Sorø Akademi, Sorø Gymnastikefterskole
  tlf.: 21 67 07 16
  mail: sus@soroe.dk

Ungekonsulenter

SSP varetager et af Sorø Kommunes støttekontaktkorps.
Støttekontaktkorpset løser opgaver med børn og unge primært i alderen 10-18 år.
Barnet/den unge og ungekonsulenten matches, så kvalifikationer passer til den unge.
Vi arbejder tæt sammen med Børn og Familiers sagsbehandlere.

Opgaver varierer over:

 • Skolevægring
 • Trivsel
 • Angst
 • Samtaler om sorg
 • Problemer med forældre
 • Spiseforstyrrelser
 • Seksuelle krænkelser
 • Kriminalitet
 • Når den unge har det svært

Koordinator for støttekontaktkorpset

Sus Lilholm

SSP samarbejder med en række faggrupper om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Sorø Kommune.

SSP er et lokalt samarbejde mellem Børn og Familier, Sorø Kommune - samt Syd- og Vestsjællands Politikreds. Mere håndgribeligt er det et samarbejde mellem Sorø Kommunes Skoler, Socialforvaltning og Politiet.

SSP´s mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10-18 år, og begrænse antallet af unge i alderen 10-18 år, der begår alvorlig kriminalitet. Dette mål arbejder SSP mod sammen med skolelærere, klubmedarbejdere, politifolk socialarbejdere, medarbejdere fra kulturinstitutioner m. fl. i Sorø Kommune for at nå.

SSP Indsatstyper

SSP arbejder ud fra tre forskellige indsatstyper:

Individorienterede indsatser

 • Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 10-18 år, der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet.
 • Støtte til unge, som vi selv er opsøgende i forhold til.
 • Støtte til unge visiteret gennem Børn og Familier.
 • NADA behandling til unge, der har kontakt til SSP via sag hos Børn og Familier eller gadearbejde.

Indsatser for grupper

 • Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 10-18 år.
 • Vi arbejder sammen med distriktsrådgiverne om at lave Forældregrupper til teenagere, der er risikovillige.
 • Vi tilbyder gruppeforløb for unge tilrettelagt ud fra forskellige temaer.

Generelle indsatser

 • Deltagelse i forenings- og kommunale arrangementer i Sorø Kommune.
 • Kommunal oplysende indsats for bredere grupper af unge i alderen 10-18 år.
 • SSP´s læseplan gennemføres valgbar og obligatorisk undervisning
  • Obligatorisk undervisning
  • 3. klasse undervisning og forældremøde om sociale medier
  • 5. klasse undervisning og forældremøde om social pejling
  • 7. klasse undervisning og forældremøde om alkohol
Der er mange steder, du kan få hjælp

Nyttige links