Aktiviteter for ældre

I Sorø Kommune er der året rundt en lang række motion-, aktivitets- og fællesskabstilbud for ældre arrangeret af bl.a. foreninger og frivillige.

Andre aktiviteter og muligheder for samvær

Du har også mulighed for at kontakte Frivilligcenter Sorø, som kan guide dig til at finde sociale foreninger i dit nærområde.

Frivilligcenter Sorø

Aktivitetscentrene danner rammer for mange forskellige sociale fællesskaber, hvor brugerne bidrager til de mange aktiviteter og fælles arrangementer. Alle ældre er velkomne til at møde op og være med.
Aktivitetscentrene styres af en centerbestyrelse, der har ansvar for brug og fordeling af lokaler. 
Der findes i dag 3 brugerstyrede aktivitetscentre i Sorø Kommune. 

Dr. Kaarsbergsvej 3

4180 Sorø

Tlf.: 57 83 46 31

Mail: kaarsbergcentret@gmail.com

Mandag til torsdag kl. 10.00-16.00

Fredag kl. 10.00-14.00

 

Formand: Ole Rasmussen

Tlf.: 20 20 28 12

Hovedgaden 60, indgang B (indgang fra Sneppevej)

4295 Stenlille

 

Centerbestyrelsen: Zenia Nielsen

Tlf.: 5780 3049 / 2460 3130

Mail: aktiviteten4295@gmail.com 

Søparken 1

4291 Ruds Vedby

 

Centerbestyrelsen: Peter Moltke

Tlf.: 60162335

Mail: petermoltke@gmail.com

Det Rigtige Match! er et samarbejde mellem frivillige og hjemmeplejen i Sorø Kommune. Vi ønsker at skabe meningsfulde aktiviteter og understøtte sociale fællesskaber til glæde for både de ældre borgere og de frivillige.

Se mere på hjemmesiden Det rigtige match!

Cykling uden alder er et samarbejde mellem frivillige piloter og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Er du gangbesværet og over 65, har du mulighed for at få en tur i en af kommunens flotte røde rickshawcykler.

Se mere på hjemmesiden Cykling uden alder

GåBus er en fysisk aktivitet for de ældre, der gerne vil røre sig sammen med andre. Man mødes én gang om ugen, og sammen med frivillige går man en tur eller laver gymnastik. Aktiviteten slutter altid af med lidt hygge – ofte med kaffe og kage. Der er GåBus i Ruds Vedby, i Degneparken og i Aktiviteten i Stenlille.

Find tid og sted for GåBus på Det rigtige match

Fællesspisning ’Spis sammen – og bliv glad’ er et samarbejde mellem hjemmeplejen og frivillige spiseværter. I Degneparken, i Søparken og i Stenlille mødes man én søndag i måneden og nyder et varmt måltid mad sammen. I Sorø By mødes en mindre gruppe til frokost én gang om ugen på Café Intro.

Find tid og sted for fællesspisning på hjemmesiden Det rigtige Match

Kontakt idrætskonsulenten

Har du en idé til en aktivitet?

Hvis du kender et aktivitetstilbud, der også kunne være en del af folderen "Motions- og aktivitetstilbud for seniorer", kan du sende en mail til idrætskonsulent Sebastian Bruun Søndergaard 

Send en mail til idrætskonsulent Sebastian Bruun Søndergaard

Kontakt frivilligkonsulenten

Vil du høre om tilbud fra frivillige?

Susanne Lysholm Jensen
Frivilligkonsulent
Sundhed og Omsorg
Senest opdateret 27-11-2023