Forsorgshjem og herberg

Forsorgshjem er tilbud til hjemløse, der er fyldt 18 år og har akut og midlertidigt brug for et sted at overnatte eller bo.

Det er forsorgshjemmet eller herberget der beslutter, om du er inden for målgruppen og kan tilbydes et ophold der.

Liste over forsorgshjem og herberger