Fleksjob

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller en funktionsnedsættelse.

  • Et fleksjob er et almindeligt arbejde, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er varigt nedsat på grund af sygdom.
  • Du kan få et fleksjob, hvis du ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, er under folkepensionsalderen og ikke modtager førtidspension.
  • Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Ordninger for fleksjobbere

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du bliver ansat i et fleksjob. Du får også ret til ledighedsydelse, hvis du bliver ledig fra et fleksjob.

Når du modtager ledighedsydelse, skal du møde til jobsamtaler med dit jobcenter mindst 4 gange inden for de første 6 måneder. Herefter skal du møde til jobsamtaler, når jobcenteret mener, at der er behov for det. Du har også ret til selv at bede om at komme til jobsamtale i jobcenteret. Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund har du desuden ret til at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb inden for de første ni måneders sammenlagte ledighed.

Du skal selv aktivt søge job, lægge dit CV på Jobnet og deltage i de tilbud, jobcentret giver, herunder et tilbud om fleksjob. Du kan få hjælp af dit jobcenter til at finde et fleksjob eller få gode råd til din jobsøgning.

Vil du holde ferie med ledighedsydelse?

Hvis du er ledig og vil holde ferie med ledighedsydelse, skal du søge om det, inden ferien holdes. Jobcentret skal have besked 14 dage inden ferien og godkende den.

Hvis du er i fleksjob og vil holde ferie med ledighedsydelse, skal du søge om det, inden du holder ferien, og din arbejdsgiver skal også godkende ferien.

Søg om ledighedsydelse under ferie

Fleksydelse er en slags efterløn til fleksjobbere. Fleksydelse er for dig, der er visiteret til fleksjob, og som ønsker at holde op med at arbejde, før du når folkepensionsalderen.

Det er kommunen, der visiterer dig til fleksjob.
Det er Udbetaling Danmark, der behandler og udbetaler fleksydelse.

Læs mere om fleksydelse på borger.dk

Kontaktinfo

Jobcenter Sorø
Ring til 57 87 60 00 og spørg efter Jobcentret
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13