Pressemeddelelse

Vision 2026 vedtaget

28-03-2023

Kommunalbestyrelsen vedtog ved den 1. marts 2023 Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2026.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse vedtog ved kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2023 kommunens Vision og Planstrategi 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv. Før vedtagelsen har visionen været i offentlig høring. Nu skal den omsættes til handling i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder.

 

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 1. marts 2023 vedtog kommunalbestyrelsens partier med undtagelse af Enhedslisten Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2026: Sammen om det aktive og bæredygtige liv. En vision, der sætter retningen for kommunens arbejde i de kommende år.

Som ved Vision 2022 har også Vision 2026 FN's verdensmål som overordnet ramme og dermed et globalt lys på de lokale temaer. Kommunalbestyrelsen har prioriteret at arbejde med ti af FN's verdensmål, som knytter sig til de fire lokale temaer, der er omdrejningspunktet i visionen.

Visionens fire lokale temaer er: Sammen om det gode hverdagsliv, Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund, Sammen om det gode erhvervsklima og Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet. Hvert tema er udfoldet i en række styrende mål frem mod 2026, samt med eksempler på samarbejder, der skal til for at indfri målene.

Fra vision til virkelighed

Visionen har været fremlagt i offentlig høring i efteråret 2022 og er blevet taget godt imod, fortæller Borgmester Gert Jørgensen.

"Der er kommet flere gode forslag, bemærkninger og kommentarer til visionen i høringsperioden. Der er generelt opbakning til de overordnede linjer i Vision 2026 og til, at visionen fortsat tager afsæt i FN's verdensmål. Som borgmester er det en fornøjelse at være del af en kommune, hvor både organisationer og borgere engagerer sig i at bidrage til udviklingen."

Nu skal visionen ud at leve i virkeligheden og omsættes til konkret handling.

"I kommunalbestyrelsen er vi meget optagede af den løbende udvikling af Sorø Kommune som et godt sted at bo og leve og et godt sted at slå sig ned som erhvervsdrivende, ligesom fokus på den grønne omstilling er afgørende," siger Gert Jørgensen.

"Visionen er samtidig vedtaget i en tid, hvor der er et økonomisk pres på kommunen. Det betyder, at den politiske samtale om, hvad vi gerne vil med vores kommune, er utroligt vigtig. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu har vedtaget en ny vision for Sorø Kommune. Den økonomiske situation kan dog betyde, at den understøttelse af visionen, vi normalt har rum til, kan være udfordret. Vi ser dog meget frem til at arbejde videre med at føre visionen ud i virkeligheden inden for de givne rammer i samspil med kommunens borgere, foreninger og virksomheder."

 

Fakta om Vision 2026

Vision og Planstrategi 2026 har FN's verdensmål som overordnet ramme. Ud af de 17 verdensmål har kommunalbestyrelsen valgt 10 mål, som prioriteres særligt i denne kommunalbestyrelsesperiode.

De 10 verdensmål, som udgør den overordnede ramme for Vision 2026, er:

 • Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
 • Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
 • Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål nr. 9: Industri/erhverv, innovation og teknologi
 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
 • Verdensmål nr. 15: Livet på land
 • Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

 

Visionen består af 4 lokale temaer:

 • Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv
 • Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund
 • Tema 3: Sammen om det gode erhvervsklima
 • Tema 4: Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

 

Læs mere om Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2026