Pressemeddelelse

Sorø Kommunes tidligere brug af borgmesterkontoen

24-05-2023

BT har bragt en artikel vedrørende Sorø Kommunes praksis for brug af borgmesterkontoen i 2014-2018. Sorø Kommune erkender, at der kan være sket fejl, og er ved at undersøge dette samt præcisere og nedskrive retningslinjer.

BT har dags dato bragt en artikel vedrørende kommunens langvarige, administrative praksis for brug af borgmesterens tilskuds-, sponsor- og repræsentationskonto.

Kontoen har været anvendt til blandt andet at yde tilskud og sponsorater til lokale initiativer, der f.eks. falder uden for de ansøgningsfrister, der findes i regi af Kultur og Fritidsudvalget samt til repræsentation. Borgmesteren har været tildelt retten til at råde over kontoen, når der har været tale om mindre beløb. Har der været tale om større beløb, har det været drøftet uformelt i Økonomiudvalget før tildeling. Denne praksis har været gældende i en lang årrække, og Sorø Kommune har haft denne praksis i den overbevisning, at man fulgte gældende regler.

BT’s artikel har specifikt fokus på indkøb af en række koncertbilletter fra borgmesterkontoen. Der er tale om billetter til en række velgørende koncerter arrangeret af Rotary.

”Billetterne til de fem koncerter i 2014 til 2018 er blevet tilbudt til medarbejderne i kultur & fritid, byrådssekretariatet og erhvervskontoret og har været set som personalepleje for at påskønne en særlig indsats,” fortæller Velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær. Hvis der har været afbud, er deltagerne blevet tilbudt at tage ledsagere med, da billetterne allerede var købt.

”Det har været praksis i Sorø Kommune at anvende borgmesterkontoen på denne måde, og selvfølgelig efter bedste overbevisning efter reglerne. Nu er vi blevet bekendt med, at den tidligere brug muligvis ikke har været uden fejl. Det skal naturligvis undersøges, og vi har derfor sat vores juridiske afdeling i gang med et dybt dyk ned i dette, ligesom vi har bedt kommunens administration om at udarbejde helt klare retningslinjer for området,” siger Henrik Juul Kjær.

Der har ikke tidligere været spørgsmål til hverken praksissen eller de enkelte udgifter fra revisionen. Sorø Kommune har nu rettet henvendelse til kommunens eksterne revision for at få gennemgået forholdene igen.

I forbindelse med ansættelsen af den nuværende direktion er der sat et arbejde i gang med særligt fokus på at nedskrive retningslinjer. I den forbindelse har direktionen påbegyndt udarbejdelse af en formel delegationsplan, som vil blive forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2023.