Nyhed

Sorø Kommunes grundliste er afleveret til Østre Landsret

02-05-2023

Sorø Kommunes Grundlisteudvalg har afsluttet sit arbejde og udvalgt de personer, der udgør kommunens grundliste til hvervet som domsmand eller nævning.

Sorø Kommunes Grundlisteudvalg har nu afsluttet sit arbejde og udvalgt de personer, der udgør kommunens grundliste til hvervet som domsmand eller nævning (samlet betegnet lægdommere).

Grundlisten er indleveret til Østre Landsret, der foretager den endelige udvælgelse ved lodtrækning. Hvis du bliver udvalgt som lægdommer for perioden 2024-2027, får du direkte besked fra Retten.

Tak til alle, der har sendt en ansøgning om at blive lægdommer. Næste mulighed for at søge om optagelse på grundlisten er i 2027.

Grundlistens udformning

Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen, og det kan få betydning for, om du bliver optaget på listen. Derudover er der som regel langt flere kvalificerede ansøgere, end der skal bruges. Det er derfor ikke sikkert, at du bliver optaget på grundlisten, selvom du opfylder kravene for at blive lægdommer.