Nyhed

Du kan forebygge at rotterne flytter ind

10-05-2023

Hvis du rydder op udendørs og beskærer buske og planter op ad dine bygninger, vil du forbygge at rotterne flytter ind.

Klatreplanter op af dit hus kan være pænt, men kan også fungere som rotters indgang til din bolig. Når træer er tæt på din tagrende, åbentstående vinduer eller andre åbninger, som er større end 2 centimeter, har rotten mulighed for at komme ind i din bolig.

Træer, hvis grene er tæt på dit tag, kan give adgang for rotter ind i din bolig. Rotterne kan springe fra træet og direkte over på taget og derfra kravle ind på loftet.

Mange huse har sokkeludluftningsriste som godt kan være gemt bag buske, brænde eller oplag af andet materiale. Er sokkelristene gennemrustne, sidder løst eller på anden måde defekte, er der risiko for at rotterne kan gå ind i din bolig.

Hvis der på din ejendom er tagnedløb, som ikke udmunder under kloakrist eller kloakdæksel, skal disse rottesikres. Tagnedløb, hvor tilslutningen udmunder frit, skal være sikret med galvaniseret trådnet, rist eller lignende.

Er der andre åbne adgangsveje ind i boligen, kan disse med fordel sikres på samme måde som sokkeludluftning og tagnedløb.

Husk at rotter kan:

 • Klatre op ad ru vægge, træer og i faldstammer etc.
 • Grave ned i en dybde af 60 centimeter.
 • Gennemgnave alt der er blødere end jern, da deres tænder skal slibes.
 • Springe op til 150 centimeter vandret og 80 centimeter lodret.
 • Løfte 1.2 kilo, derfor bør afløbsriste altid være skruet fast.
 • Krybe igennem åbninger, der er større end 2 centimeter i diameter.

Gode råd til at forebygge rotter

Med disse få gode råd kan du forebygge, at rotten bliver en uventet gæst i din bolig.

 • Beskær beplantning så der er minimum 80 centimeter fra beplantningen til tagrender eller vinduer.
 • Undgå beplantning og oplag af diverse materialer etc. op af husmuren, da det kan være tilholdssted for rotter. Et godt udgangspunkt er 50 centimeters frirum fra husmuren.
 • Undgå at træers grene bliver et springbræt til tagrender og taget, ved at studse dem.
 •  Gennemgå din ejendom for åbninger, som rotter kan komme ind af, og sørg for at få lukket hullerne med trådnet, rist eller lignende.
 • Undgå permanent åbentstående vinduer/yderdøre. Montér eventuelt fintmasket metalnet for døre/vinduer.

Mere information

Husk at du har pligt til at anmelde rotterne, hvis du ser dem, eller tegn herpå. Du kan anmelde rotter til os på vores hjemmeside:

Anmeld rotter

Her kan du også finde mere information om kommunens rottebekæmpelse, se kommunens handlingsplan og få gode råd til rottesikring.

Kontaktinfo

Sebastian Bruun Søndergaard
Idrætskonsulent
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13