Pressemeddelelse

Sorø Kommune binder en samlet sløjfe på sag om borgmesterpulje

25-06-2024

Sorø Kommune har d.d. informeret Ankestyrelsen om resultaterne af den eksterne revisionsrapport vedr. kommunens borgmesterpulje samt kommunens endelige redegørelse. Revisionsrapporten konstaterer samme problematikker i den hidtidige forvaltning af borgmesterpuljen, som Sorø Kommune identificerede i sin første redegørelse. Rapporten konstaterer samtidig, at kommunens tiltag for at rette op på praksis er dækkende og i overensstemmelse med gældende regler.

Sorø Kommune har d.d. sendt den eksterne revisionsrapport vedr. kommunens borgmesterpulje, udarbejdet af BDO, samt administrationens bemærkninger til denne i form af en administrativ redegørelse til Ankestyrelsen. Dermed binder kommunen en samlet sløjfe på sagen om borgmesterpuljen.

BDO har efterprøvet administrationens konklusioner fra den første redegørelse til Ankestyrelsen vedr. borgmesterpuljen fra 21. juni 2023. BDO konstaterer i revisionsrapporten de samme problematikker, som Sorø Kommune udpegede i den første redegørelse, nemlig at der i forvaltningen af borgmesterpuljen ikke har været en tilstrækkelig dokumentationspraksis, klare procedurer og kontrolforanstaltninger.

Mangelfuld praksis

Efter redegørelsen til Ankestyrelsen den 21. juni 2023 har Sorø Kommunes administration fundet dokumentation for, at borgmesteren i forbindelse med sin tiltræden til hvervet i 2013/2014 er blevet vejledt omkring den tidligere praksis vedr. borgmesterpuljen. Administrationen konstaterer, at man her ikke har klædt borgmesteren godt nok på.

Revisionsrapporten gør det klart, at administrationens praksis gennem årene og på tværs af flere byråds- og borgmesterperioder har været mangelfuld og ikke har levet op til gældende regler. Administrationen har taget dette til efterretning og gjort tiltag, så der ikke vil være uklarheder i fremtiden.

Implementering af nye procedurer

Sorø Kommunes administration har siden juni 2023 haft fokus på at udarbejde og implementere nye retningslinjer og procedurer for at understøtte en korrekt sagsbehandling. BDO konstaterer i revisionsrapporten, at de nye retningslinjer og procedurer er dækkende og i overensstemmelse med gældende regler.

Kommunens administrationen har i den kommende tid fokus på at forankre disse retningslinjer og procedurer på tilstrækkelig vis i organisationen og løbende føre kontrol hermed.

Yderligere informationer

Redegørelse og bilag

Endelig redegørelse fra Sorø Kommune 25. juni 2024

Bilag 4.1.3 - Bilag til notat 1 - Samlet notat

Bilag 4.2.3 - Bilag til notat 2- Nytårskur Rotary

Bilag 4.3.3 - Bilag til notat 3 - Nygaard kørsel

Bilag 4.4.3 - Bilag til notat 4 - Rally

Bilag 4.5.3 - Bilag til notat 5 - Harald Blaatands Laug

Bilag 4.6.10 - Bilag til notat 6 - Ansøgninger og tilsagn om tilskud i 2021

Bilag 4.6.11 - Bilag til notat 6 - Dianalund Centerforening

Bilag 4.6.12 - Bilag til notat 6 - Foreningen Sorø Handel og Service

Bilag 4.6.13 - Bilag til notat 6 - Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening

Bilag 4.7.3 - Bilag til notat 7 - Ruds Vedby lokalråd

Bilag 5.0 - Punkt 490 på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2024

Bilag 5.1 - BDO - Notat om Sorø Kommunes besvarelse til Ankestyrelsen vedrørende borgmestersagen

Bilag 6.1.1 – Retningslinjer ved tildeling og administration af tilskud til selvejende institutioner, fonde, foreninger

Bilag 6.1.2 – Skabelon tilskudsaftale

Bilag 6.1.3 – Retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler

Bilag 6.1.4 – Skabelon til aftale om sponsorat

Bilag 6.1.5 – Nyt bilag B33 – Repræsentation

Bilag 6.1.6 – Retningslinjer vedrørende gaver og andre fordele

Bilag 6.1.7 – Vejledning om kontering af fakturaer vedr. repræsentation Kontoplan POL

Bilag 6.1.8 – Delegationsplaner for de politiske udvalg i Sorø Kommune

Bilag 6.2 – Bilag i samlet pdf vedrørende tilskud til brandmandsuniformer og brandmandsfest

Bilag 6.3 – Bilag vedrørende medlemskab af Rotary og køb af koncertbilletter

Bilag 6.5 – Bilag med pressemeddelelse om Projekt Nabohjælp

Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen den 21. juni 2023

Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen den 21. juni 2023 (i bunden af siden)

Senest opdateret 25-06-2024