Pressemeddelelse

Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen ligger klar

22-06-2023

Sorø Kommunes redegørelse til Ankestyrelsen i sagen om anvendelsen af kommunens borgmesterpulje ligger nu klar. Kommunen kan konstatere en række fejl og uhensigtsmæssigheder i kommunens administration af borgmesterpuljen. Administrationen arbejder på en samlet delegationsplan og på opdaterede retningslinjer for blandt andet tilskud, sponsorater og kontering.

Sorø Kommune har færdiggjort sin redegørelse til Ankestyrelsen i sagen om anvendelsen af kommunens borgmesterpulje (i mediernes dækning kaldet ”borgmesterkontoen”).

Kommunen vurderer i redegørelsen blandt andet, at dokumentationen for udgifterne i flere tilfælde ikke har været tilstrækkelig, at der generelt ikke har været fokus nok på at sikre en gennemsigtig proces for tildeling af støtte, og at der generelt ikke har været fokus nok på, hvad der skal være på plads for at yde et sponsorat.

I forhold til en enkelt tilskudsmodtager vurderer kommunen, at borgmesteren burde have erklæret sig inhabil. Dette i forbindelse med bevillingen af tilskud til foreningen Jul i Sorø anno 1953, som fik bevilget 5.000 kr. fra borgmesterpuljen i 2019. Kommunen vurderer, at det var i strid med gældende regler, at borgmesteren deltog i behandlingen af ansøgningen om tilskuddet.

"Efter den interne juridiske vurdering må vi konstatere, at der er dele af den hidtidige praksis, hvor vi har begået fejl eller ikke har levet op til god forvaltningsskik. Det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Derfor er vi i administrationen nu ved at udarbejde klare, nedskrevne retningslinjer for brugen af kontoen,” udtaler velfærdsdirektør i Sorø Kommune, Henrik Juul Kjær, og fortsætter:

”Retningslinjerne skal sikre, at kommunen har et solidt grundlag at forvalte økonomien på, og at alle ved, hvad de har at rette sig efter.”

På baggrund af redegørelsen er kommunen gået i gang med at forberede en samlet delegationsplan samt nye retningslinjer for driftstilskud, sponsoraftaler og repræsentationsudgifter samt udgifter forbundet med aktiviteten som kommunalbestyrelsesmedlem. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den fremtidige praksis i efteråret 2023. Indtil dette er på plads, vil alle ansøgninger om støtte, udover helt traditionelle udgifter til eksempelvis repræsentation, blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.

Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen fra Sorø Kommune vurdere, hvorvidt man finder anledning til at rejse en tilsynssag.

Redegørelse og bilag

Redegørelse fra Sorø Kommune

Bilag A - Posteringer på borgmesterpulje i 2012

Bilag B - Posteringer på borgmesterpulje i 2013

Bilag C - Posteringer på borgmesterpulje i 2014

Bilag D - Posteringer på borgmesterpulje i 2015

Bilag E - Posteringer på borgmesterpulje i 2016

Bilag F - Posteringer på borgmesterpulje i 2017

Bilag G - Posteringer på borgmesterpulje i 2018

Bilag H - Posteringer på borgmesterpulje i 2019

Bilag I - Posteringer på borgmesterpulje i 2020

Bilag J - Posteringer på borgmesterpulje i 2021

Bilag K - Posteringer på borgmesterpulje i 2022

Bilag L - Posteringer på borgmesterpulje i 2023