Pressemeddelelse

Sorø Kommune nedbringer forbruget af kemiske midler til rottebekæmpelse

21-06-2024

Hvert tredje år skal kommunen revidere sin handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen har derfor netop vedtaget en ny handlingsplan, der er gældende fra august 2024 og de kommende tre år. Dermed er det også tid til at se tilbage og gøre status på den afgående plan.

Stort fald i forbrug af kemiske midler

Det overordnede mål med handlingsplanen for de seneste tre år var at nedbringe forbruget af kemiske midler i rottebekæmpelsen, og det mål må siges at være indfriet til fulde. I perioden 2020-2023 er forbruget faldet med ca. 96 %. Det gennemsnitlige forbrug af kemiske midler til rottebekæmpelse pr. anmeldelse faldet fra 0.72 kg per anmeldelse til flotte 0.08 kg per anmeldelse.

Antallet af rotteanmeldelser er også faldet. Desværre ikke i helt samme omfang, men dog et godt fald fra 2.687 anmelder i 2020 til 1.472 i 2023.

Søjlediagram der viser et stort fald i brug af kemiske rottebekæmpelsesmidler fra 2020 til 2023
Graf: Forbruget af kemiske midler til rottebekæmpelse i perioden 2020-2023 i Sorø Kommune

Flere årsager til den ny fremgangsmåde

Der er flere årsager til, at Sorø Kommune har lagt stilen om, når det kommer til rottebekæmpelse. De to vigtigste er dels at undgå sekundære forgiftninger af rovfugle og rovdyr, der ofte er fredede og desuden ikke er målgruppen for de kemiske midler, dels at undgå for mange genanmeldelser, hvor rotterne kommer igen og igen, fordi der ikke bliver forebygget, og årsagen til rotterne ikke er fjernet.

Enhver rottebekæmpelse starter derfor med en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvorfor rotterne er til stede. Dernæst sætter rottebekæmperne en bekæmpelse i gang og taler med borgeren om, hvad der kan gøres for at forebygge flere besøg netop der.

”Den nye tilgang er blevet mødt med interesse og glæde, og der går indimellem lidt konkurrence i at fange flest rotter med fælder. Både bekæmperne imellem og mellem bekæmper og borger,” fortæller Jannik Rauer, centerchef i Teknik, Miljø og Drift, og fortsætter:

”Vi kommer næppe foreløbigt, om nogensinde, til et punkt, hvor der slet ikke benyttes kemiske midler i rottebekæmpelsen. Men vi har færre og færre anmeldelser, hvor det benyttes. Som udgangspunkt prøver vi med fælder først, medmindre det fra start er tydeligt, at kemiske midler er nødvendige.”

Senest opdateret 21-06-2024