Høring og borgermøde om arkitektkonkurrence

Indkaldelse af idéer og forslag til nyt generationskvarter

10-07-2024

Høringsfristen er den 16. august 2024.

Sorø Kommune indkalder idéer og forslag til arkitektkonkurrence for ændret planlægning i området omkring og nord for Rådhuset i Sorø og inviterer til borgermøde.

Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse har den 24. april 2024 besluttet, at der skal igangsættes en arkitektkonkurrence for området omkring og nord for Rådhuset i Sorø.

Læs referat fra Kommunalbestyrelsens møde (pkt. 516)

Se områdets afgrænsning.

  Billedet viser et luftfoto med afgrænsningen af området omkring og nord for Rådhuset i Sorø.

Arkitektkonkurrencen skal munde ud i en bystrategisk plan. Det er en plan der giver forslag til, hvordan området kan disponeres. Der skal blandt andet være et nyt plejecenter og nye boliger. Samtidig skal parkering og busterminalen i området løses bedre end i dag. Sorø Kommune indbyder 3 tegnestuer til at deltage i konkurrencen.

Den indledende høring forløber fra den 10. juli – 16. august 2024.

Du inviteres til borgermøde (med tilmelding)

Vi igangsætter arkitektkonkurrencen med et offentligt borgermøde.

Tid: Mødet afholdes mandag den 12. august 2024 kl. 19-21.
Sted: Sorø Borgerskole (Multisalen), Rådhusvej 11, 4180 Sorø.

Her vil der være information om baggrunden for arkitektkonkurrencen, mål og visioner for området samt information om den kommende proces. Tegnestuerne deltager også i borgermødet.

Du har mulighed for at bidrage med din viden – og vi vil gerne høre dine input!

For eksempel hvad er vigtigt for dig, at arkitekterne ved om området?

Hvad er vigtigst for dig, at vi værner om eller bevarer?

Hvad ønsker du, at vi skal ændre?

Det vil også være muligt at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Tilmelding til borgermøde

Alle er velkomne! Men af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig. Det gør du ved at sende en mail til jewo@soroe.dk senest den 7. august 2024.

Har du idéer og forslag til arkitektkonkurrencen?

Det er også muligt at give din mening til kende ved at sende os en høringsbemærkning.

Eventuelle idéer og forslag skal sendes til Sorø Kommune senest den 16. august 2024 – gerne via mail til plan@soroe.dk. Skriv ”Arkitektkonkurrence – indledende høring” i emnefeltet.

Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af arkitektkonkurrencen, herunder også dit navn og adresse.

Hvad sker der herefter?

Arkitektkonkurrencen slutter i oktober 2024. Herefter igangsætter Sorø Kommune udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for området. I den forbindelse forventer vi at afholde endnu et borgermøde i starten af november 2024.

Derudover bliver det også muligt at bidrage med høringsbemærkninger, når lokalplanforslaget sendes i offentlig høring medio 2025.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du sende dem til plan@soroe.dk, hvorefter de vil blive besvaret hurtigst muligt. Skriv ”Arkitektkonkurrence – spørgsmål” i emnefeltet.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00