Borgermøde

Hvordan skal det kommende Generationskvarter se ud?

Borgermøde mandag 12. august kl. 19-21

Hvad er vigtigst, at vi bevarer? Hvad er vigtigst at ændre? Giv dit besyv med, når vi drøfter byudviklingen af et centralt område mellem Sorø rådhus og Sorø Hallen.

Læs mere om indhold på borgermødet og tilmelding

Alle er velkomne ved borgermødet, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til jewo@soroe.dk senest den 7. august 2024.

Vær med til at udvikle Sorø bymidte

Workshop d. 22. april 2024

Vil du hjælpe med at få helhedsplan for Sorø bymidte i mål?

Læs nyheden om workshoppen for helhedsplan for Sorø bymidte den 22. april 2024.