Nyhed

Midlertidigt parkeringsforbud på Holbækvej

18-03-2024

For at lette trafikken på Holbækvej har Politiet og Sorø Kommune indført et midlertidigt parkeringsforbud på dele af vejen fra torsdag den 21. marts og frem til ca. 26. april 2024.

Parkeringsforbuddet på dele af Holbækvej skyldes gravearbejde i forbindelse med fjernvarme på Nordmarksvej, som er spærret i retning mod Ringsted. Bilister bliver derfor ledt ad Holbækvej og i myldretiden kan trafikken have svært ved at glide på grund af parkerede biler.

Det midlertidige parkeringsforbud på Holbækvej gælder:

  • På hverdage
  • 7.30-8.30
  • 14.00-18.00
  • På strækningen fra Alberti krydset og til Kirkevej

 

For spørgsmål til parkeringsforbuddet, kan du kontakte afdelingen Vej og Park på mail trafik@soroe.dk