Pressemeddelelse

Nyt borgerpanel skal komme med anbefalinger til fremtidens kultur- og fritidsliv

24-05-2024

Garde, friluftsbad og borgspil. Der findes allerede veletablerede kultur- og fritidstilbud i Ruds Vedby. Men hvad skal der til for at gøre kultur- og fritidslivet endnu mere attraktivt? Hvad mangler der? Hvilke barrierer er der for at deltage? Det skal Ruds Vedbys nye borgerpanel komme med et bud på.

Tirsdag den 21. maj afholdt det nye Ruds Vedby Borgerpanel deres første møde. Baggrunden for at nedsætte et borgerpanel udspringer af Sorø Kommunes budget for 2024, hvor der blev sat midler af til at arbejde med at styrke Ruds Vedby.

Panelet, der består af 24 borgere, skal mødes tre gange for at drøfte, hvad der vil skabe et bedre kultur- og fritidsliv i fremtidens Ruds Vedby. Deltagerne er udvalgt ud fra repræsentative principper som alder, uddannelsesniveau, og om de deltager i kultur- og fritidslivet eller ej. Der er sendt invitation til at deltage i panelet i e-Boks til cirka 1.600 borgere, ligesom der er blevet annonceret på Facebook, i Ungdomsskolen, på Aula og ved breve i postkassen.

Afdelingsleder for Kultur og Fritid i Sorø Kommune, Tina Pihl, glæder sig over at få input fra et bredt sammensat panel:

”Med denne proces arbejder vi bevidst med at få mange stemmer med fra et lokalområde, og med at beboerne i et område samtaler om, hvad der vil være en god løsning. Det er en form for inddragelse, der tager højde for, at der kan være mange forskellige ønsker i et område, og som sikrer, at alle stemmer kan komme til orde. Det er også en form for inddragelse, hvor beboerne i et område samtaler om, hvad der samlet set er bedst for et område.” 

Lokalkendskab som grundlag for beslutninger

Det er ikke første gang, at Sorø Kommune arbejder med borgerinddragelse. Men at kommunen arbejder med en proces, hvor et panel er sammensat, så det afspejler befolkningssammensætningen i et område, og hvor gruppen arbejder med en problemstilling over flere gange, er nyt.

Målet er at skabe det bedste udgangspunkt for at komme med anbefalinger til, hvordan man styrker kultur- og fritidslivet til gavn for alle borgere i området. Der er derfor store forventninger til Ruds Vedby Borgerpanel. Allerede den 25. juni skal de første anbefalinger ligge klar til politisk drøftelse i Kultur og Fritidsudvalget.

”Det er vigtigt for os politikere at få lokalkendskabet som grundlag for vores beslutninger. Når jeg kommer rundt i kommunen, får jeg ofte gode input. Denne proces er designet til at få endnu flere stemmer med. Jeg glæder mig til at høre, hvad panelet når frem til, så vi sammen skaber de bedste kultur- og fritidstilbud i Ruds Vedby,” siger formand for kultur og fritidsudvalget, Kasper Nygaard.

Møderne i panelet vil være en blanding af gruppearbejde, foredrag og workshops. Bag processen står We Do Democracy, der har flere års erfaring med borgerinddragelse.

Kultur og Fritidsudvalget har lovet at vende tilbage til panelet efter tre måneder og igen efter et år for at følge op på, hvad der er sket med panelets anbefalinger.

Senest opdateret 24-05-2024