Pressemeddelelse

Skoleledere bytter job efter sommerferien

07-06-2024

Skolelederne på Ruds Vedby Skole og Stenlille Skole bytter job, når det ringer ind til skoleåret 2024/25. Ændringen sker for at få nye perspektiver på de udfordringer, Stenlille Skole står med.

Fra næste skoleår bytter to af Sorø Kommunes skoleledere job. Skoleleder på Ruds Vedby Skole, Jonas Høgh Sloth, bliver fra august skoleleder på Stenlille Skole, og Vinni Christophersen, der nu er skoleleder på Stenlille Skole, skifter til Ruds Vedby Skole.

Årsagen til byttet er en række store udfordringer på Stenlille Skole på områder, som Ruds Vedby Skole er lykkedes med at løse.

Børne- og Familiechef Henrik Madsen udtaler:

”Stenlille Skole står med en række udfordringer, som både Vinni og jeg mener, det vil være godt at få nye øjne på. Skolen har været udfordret i flere år trods en massiv indsats fra ledelse og medarbejdere og fortløbende understøttelse fra fagcentret. Aktuelt kæmper skolen med et meget højt sygefravær blandt medarbejderne, et stort merforbrug og en voldsom segregering af specialundervisningselever. Selv om Vinni har stået i spidsen for mange gode tiltag, mener både hun og jeg, at skolen vil have gavn af nye perspektiver for at indfri sit store potentiale.”

Ruds Vedby Skole har det laveste sygefravær af alle kommunens skoler og mindreforbrug på både almenundervisning og specialundervisning. Derudover er der sat en solid prop i segregeringen mellem almen- og specialundervisningselever. Disse resultater bringer Jonas Høgh Sloth med sig til Stenlille Skole.

”Jonas glæder sig til udfordringen i Stenlille og til sammen med medarbejderne at få vendt skibet. Det er lykkedes i Ruds Vedby at skabe en fantastisk skole, og det vil sammen med alle medarbejdere, forældre og elever også lykkes i Stenlille,” udtaler Henrik Madsen og fortsætter:

”Både Vinni og Jonas er rigtig dygtige skoleledere, som formår at skabe sammenhold og fællesskab på deres skoler. Med byttet gør vi en stærk skoleledergruppe endnu stærkere. Og begge skoler bliver naturligvis centralt understøttet i processen.”

Medarbejdere og bestyrelser på begge skoler er torsdag blevet orienteret om ændringen.

Senest opdateret 07-06-2024