Pressemeddelelse

Én af vurderingerne i redegørelse vedr. Sorø Forsyning var forkert

07-06-2024

Sorø Kommune konkluderer, at én af de vurderinger, der blev gjort i redegørelsen vedr. Sorø Forsyning fra februar 2024, var forkert. Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen, at der hurtigst muligt afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S, så legitimiteten i forløbet vedr. valg af ny formand for bestyrelsen i Sorø Forsyning A/S sikres.

På foranledning af Økonomiudvalget udarbejdede Sorø Kommunes administration i februar 2024 en omfattende redegørelse vedr. det samlede forløb vedr. Sorø Forsyning fra november 2023 til februar 2024. Redegørelsen blev taget til efterretning i Økonomiudvalget den 28. februar og Kommunalbestyrelsen den 6. marts. Kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Borggaard klagede efterfølgende over forløbet til Ankestyrelsen, der har bedt Sorø Kommune om yderligere oplysninger for at kunne vurdere, om der på nogen punkter er grundlag for at rejse en egentlig tilsynssag.

Administrationens udkast til redegørelsen til Ankestyrelsen ligger nu klar og skal drøftes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen de kommende uger. Sorø Kommunes administration konkluderer i redegørelsen, at én af vurderingerne i februar-redegørelsen vedr. Sorø Forsyning var forkert.

Manglende mandat

I forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen i Sorø Forsyning d. 31. januar 2024 var det administrationens klare opfattelse, at borgmesteren havde mandat til at repræsentere kommunen på mødet. Sorø Kommunes administration vurderer imidlertid ikke længere, at der er tilstrækkeligt sikkert grundlag for at konkludere, at borgmesteren havde mandat til at repræsentere kommunen på den ekstraordinære generalforsamling og udpege daværende næstformand Mogens Schwensen til formand.

Administrationen indstiller derfor til kommunalbestyrelsen, at der hurtigst muligt afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Sorø Forsyning A/S, hvor der skal tages stilling til, hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der skal udpeges som formand efter ønske fra kommunalbestyrelsen. I praksis skal Kommunalbestyrelsen udpege den nye formand og beslutte, hvem der repræsenterer kommunen på den ekstraordinære generalforsamling.

Kommunaldirektør Henning Daugaard udtaler:

”Det er vigtigt, at formalia er overholdt her som i alle andre sager. Det var vores klare overbevisning, at vi i januar havde foretaget den rette vurdering på baggrund af protokollen fra tidligere ekstraordinære generalforsamlinger i Sorø Forsyning. Det har nu vist sig ikke at være tilfældet, og faktisk har vi over de sidste ca. 8 år ikke fået forelagt disse sager helt korrekt. Det er dog kun her i 2024, at det giver en formel udfordring – og den skal vi handle på. Vi skal sikre legitimiteten af udpegelsen af en ny formand; derfor er det vores vurdering, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal udpeges en formand på det rette grundlag.”

Når redegørelsen er fremsendt til Ankestyrelsen, vil de vurdere, hvorvidt der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Borgmester Gert Jørgensen udtaler:

”Det er godt, at vi nu har fået undersøgt forløbet til bunds. Der skal være styr på formalia, og det er beklageligt, at der i første omgang er begået en fejl – den retter vi nu op på. Og så ser jeg frem til, at Ankestyrelsen ud fra administrationens redegørelse vurderer, om der samlet set er grundlag for en tilsynssag.”

Yderligere informationer

Redegørelsen til Økonomiudvalget vedrørende Sorø Forsyning fra februar 2024 kan findes her

Udkast til Redegørelsen til Ankestyrelsen fra juni 2024 kan findes her

Senest opdateret 07-06-2024