Nyhed

Monica og Pernille tager temperaturen på hjemmeplejen

03-07-2024

Fra den 21. juni og frem til den 4. juli gennemfører Sorø Kommune en anonym tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen. Det sker ved, at to medarbejdere ringer til 170 tilfældigt udvalgte borgere, der modtager hjemmehjælp.

Fra den 21. juni og frem til den 4. juli gennemfører Sorø Kommune en anonym tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen. Undersøgelsen gennemføres af to medarbejdere, Monica Trebbien Bauer og Pernille Neland. De ringer til 170 tilfældigt udvalgte borgere, hvilket svarer til 20 % af alle, der modtager hjemmehjælp i Sorø Kommune.

”Tilfredshedsundersøgelsen skal tage temperaturen på kvaliteten af vores arbejde i hjemmeplejen. Det er derfor vigtigt, at borgerne svarer ærligt på spørgsmålene. Samtidig skal undersøgelsen fungere som en baseline-måling for vores forsøgsordning med små teams i hjemmeplejen i Stenlille,” fortæller leder af hjemmeplejen Susanne Fjeldgaard Pedersen.

Forsøgsordningen med små teams i hjemmeplejen i Stenlille blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2024 og udløber ved indgangen til 2026.

Pernille Andersen, der er udviklingskonsulent i Sorø Kommune har været med til at udvikle tilfredshedsundersøgelsen. Hun fortæller:

”Vi spørger blandt andet, om det er den samme medarbejder, der kommer i hjemmet, og om de ved, hvad de skal lave, når de kommer. For de fleste borgere er det vigtigt, at det er de samme medarbejdere, der kommer hos dem, og det samme gør sig gældende for vores medarbejdere. Uanset om det er sygeplejersker, hjælpere eller terapeuter. Jo bedre vi kender hinanden, des lettere er det at etablere nærvær, trivsel og rehabilitering, som vi så gerne vil.”

Monica og Pernille har etableret et lille callcenter på rådhuset i Sorø, hvorfra de ringer ud til borgerne. På den måde kan de sammen følge udviklingen i undersøgelsen.

”Undersøgelsen er en måde at inddrage borgerne i udviklingen af hjemmeplejen. Den skal være en drivkraft i arbejdet med at se på, hvad vi skal være særlig opmærksomme på at få gjort noget ved. Det gælder både for borgere og medarbejdere. Om et år gentager vi undersøgelsen for at se, om de afprøvninger, vi foretager i hjemmeplejen i Stenlille, kan aflæses i borgernes vurdering af hjemmeplejen og tilfredsheden med hjemmeplejen,” afslutter Susanne Fjeldgaard Pedersen.


Monica og Pernille har etableret et lille callcenter på rådhuset i Sorø, hvorfra de ringer ud til borgerne. Foto: Sorø Kommune

Senest opdateret 03-07-2024