Nyhed

Kan lastbiler og traktorer komme forbi din hæk eller dit træ?

24-01-2024

Det er tid til at tjekke, om træer og hække langs din ejendom er klippet efter gældende regler.

Selvom vejret både byder på regn, slud, sne og blæst, er det ikke for tidligt at tjekke, om træer og hække langs din ejendom ud til offentlig vej er klippet efter gældende regler.

Vi får mange henvendelser om hække og træer, som generer lastbiler og traktorer. Det skaber problemer for køretøjernes sidespejle, eller når køretøjerne skal bruge rabatten som undvigeplads. Det er ikke altid noget, man selv lægger mærke til, hvis man kører rundt i en almindelig bil og derfor ikke kan se, hvordan farbarheden fungerer i højden.

Sådan er reglerne for grundejere

Har du en ejendom med træer og hække ud til offentlig vej, er det vigtigt, at du tjekker op på, om bevoksningen er klippet efter gældende regler:

  • Ved veje uden fortov skal bevoksning klippes helt ind til skel og 4,2 meter op.
  • Har du bevoksning ud mod rabatten, skal der klippes minimum 1 meter ind og 4,2 meter op, så rabatten kan fungere som gangareal for fodgængere og som undvigeplads for biler og lastbiler.
  • Bevoksningen skal beskæres så oversigtsforhold og trafiksikkerhed overholdes.
  • Grænser din ejendom op til en offentlig sti eller et fortov, er det også din opgave at beskære træer, hække og buske helt ind til skel og 2,5 meter op, så alle kan passere frit.

Hvis ikke bevoksningen er beskåret efter gældende regler, vil du som grundejer stå med erstatningspligten, hvis der sker skade på køretøjer som følge af manglende beskæring.

Tegning af lastbil på vej uden fortov med markering af hække beskåret ind til skel og 4,2 meter i højden
Vejledende tegning for beskæring ved vej uden fortov
Tegning af en vej med fortov med markering af bevoksning beskåret ind til skel og 2,5 meter i højden
Vejledende tegning for beskæring ved vej med fortov
Senest opdateret 24-01-2024