Pressemeddelelse

Landsbyordning for Ruds Vedby er en realitet

01-02-2024

Ruds Vedby får fra skoleåret 2024-2025 en landsbyordning for Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen. Det besluttede Sorø Kommunes kommunalbestyrelse onsdag aften. En landsbyordning betyder én fælles ledelse og bestyrelse for de to institutioner og en styrkelse af den indbyrdes sammenhængskraft.

En landsbyordning for Ruds Vedby Skole og daginstitutionen Regnbuen i Ruds Vedby er nu en realitet. Det står klart, efter Sorø Kommunes kommunalbestyrelse godkendte forslaget ved kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften. Forud for dette har forslaget været i høring i den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse samt i de to MED-udvalg og efterfølgende godkendt i hhv. Børn og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget.

En landsbyordning betyder, at skole og daginstitution får fælles ledelse og fælles bestyrelse, og vil være en styrkelse af sammenhængskraften mellem daginstitution og skole. I det fælles høringssvar fra Ruds Vedby Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse i december blev netop muligheden for en videreudvikling af det gode samarbejde mellem skole og daginstitution fremhævet som et ønske. Der skal dog fortsat udarbejdes særskilt budget og regnskab for skole og daginstitution, ligesom skolen arbejder efter folkeskoleloven og daginstitutionen efter dagtilbudsloven.

Jonas Høgh Sloth, skoleleder på Ruds Vedby Skole, udtaler:

”De to institutioner står over for en afgørende mulighed for sammen at være med til at præge den gode udvikling for børn og unge i Ruds Vedby og omegn. I mange år har der været et fast og godt samarbejde mellem Ruds Vedby Skole og Regnbuen, og vi er helt sikre på, at Landsbyordningen er det næste skridt i udviklingen af det samarbejde. At få mulighed for at lægge en fælles strategi for byens børn fra 0 til 16 år er helt unikt, og vi er overbeviste om, at det vil have en stor effekt på det gode børneliv.”

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2024 midler til udviklingen af Ruds Vedby, herunder etableringen af en landsbyordning. Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Jakob Spliid, glæder sig over godkendelsen af landsbyordningen:

”I Kommunalbestyrelsen er vi meget optagede af at give alle lokalsamfund gode muligheder for trivsel og udvikling. Jeg er sikker på, at en landsbyordning i Ruds Vedby vil være et vigtigt bidrag til dette. Det eksisterende gode samarbejde mellem skole og daginstitution vil med den nye ordning få endnu bedre muligheder til gavn for alle børn i Ruds Vedby.”

Landsbyordningen træder i kraft ved indgangen til skoleåret 2024-2025.

Læs referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet 31. januar 2024 her

Senest opdateret 01-02-2024