Pressemeddelelse

Sorø Kommune og DGI forlænger partnerskabsaftale med fire år

18-04-2024

Flere skal bevæge sig, flere skal melde sig ind i idrætsforeninger, og flere skal være en del af aktive fællesskaber. Det er målsætningerne i partnerskabsaftalen mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Sorø Kommune, som netop er blevet forlænget med fire år.

Sorø Kommunes partnerskabsaftale med idrætsorganisationen DGI Midt- og Vestsjælland, ’Sammen om mere bevægelse’, forlænges med yderligere fire år. Partnerskabsaftalen har løbet siden 2021, og et flertal i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse har nu besluttet at forlænge aftalen, så den løber til og med april 2028.

”Jeg er utroligt glad for, at partnerskabsaftalen forlænges, så det vigtige arbejde kan fortsætte,” udtaler Kasper Nygaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget. ”’Sammen om mere bevægelse’ taler direkte ind i Sorø Kommunes Vision 2026 og vores nye kultur- og fritidspolitik, hvor fokus er på det aktive og bæredygtige liv for alle borgere i kommunen. Partnerskabet handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om at være en del af fællesskaber, som giver bevægelsesglæde, trivsel og psykisk velvære.”

I DGI Midt- og Vestsjælland glæder man sig også over den forlængede aftale. Næstformand Anders Bo Hansen udtaler:

"Foreningslivet er stærkt i Sorø Kommune, og hvis vi fokuserer vores kræfter, kan vi sammen få endnu flere aktive og medlemmer i foreningslivet. Aktive fællesskaber er vigtige for vores trivsel, og derfor er jeg glad for, at vi, med bred politisk opbakning, nu kan fortsætte det gode arbejde."

Et bredt funderet samarbejde

Partnerskabsaftalen er bredt funderet i Sorø Kommune, hvor den politiske følgegruppe består af hele fem udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Natur-, Teknik- og Planudvalget.

Derudover indgår Frivilligcenteret, Sportsrådet, Folkeoplysningsrådet og Ældrerådet som repræsentanter fra civilsamfundet.

”Det, at partnerskabsaftalen står på et så bredt fundament i kommunen, giver ’Sammen om mere bevægelse’ de bedst mulige betingelser for at blive forankret i praksis. Jeg ser frem til at følge den fortsatte udvikling i vores kommune,” afslutter Kasper Nygaard.


Fotograf: Klaus Sletting

Fakta

’Sammen om mere bevægelse’ har til formål at få flere af kommunens borgere til at have et aktivt liv med idræt, motion og bevægelse i hverdagen, til at deltage i idrætslivet i foreningerne eller blive en del af aktive fællesskaber.

Der er overordnet fire målgrupper i den forlængede partnerskabsaftale, som danner rammerne for, at flere borgere bliver fysisk aktive: ’Børn og unge’, ’Voksne og frivillige’, ’Socialt udsatte og sårbare borgere’ og ’seniorer’.

Med udspring i de fire målgrupper ’Sammen om mere bevægelse’ med at understøtte foreningernes udvikling af idræts- og motionstilbud, styrke de frivilliges kompetencer, nedbringe barrierer for idrætsdeltagelse, udnytte kommunens faciliteter bedst muligt og sætte naturen i spil som idrætsarena.

’Sammen om mere bevægelse’ understøtter Sorø Kommunes Vision 2026 og dens temaer ’Sammen om det gode hverdagsliv’ og ’Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund’. Kommunes Kultur og Fritidspolitik og dens tema ’Sammen om et aktivt liv – bevægelse som katalysator for et aktivt liv’ taler ligeledes ind i partnerskabets handlinger.

Sorø Kommune har afsat 250.000 kr. årligt til samarbejdet. Hertil bidrager DGI Midt- og Vestsjælland med 700.000 kr. i partnerskabsperioden.

Senest opdateret 18-04-2024